Share:


Reality and perspectives of public participation in urban planning and design processes

Abstract

Lithuania is not the only country where public contribution to urban planning and urban design processes is highly procedural and formalistic. Unidirectional and inflexible cooperation between participants of urban planning activities is common in various countries. Cross-purposes and conflict situations once boosted emergence of innovative and effective methods for decision making in urban planning processes in developed countries. Now it’s time to learn from these examples and creatively adopt them for purposes of long-term optimization of our national urban planning system. Paper describes some marginal activities in urban planning and design processes and disputes a growing impact of public participation in development of cities and urban regions.


Article in Lithuanian.


Visuomenės dalyvavimo urbanistinio planavimo ir projektavimo procesuose realijos ir perspektyvos


Santrauka. Lietuva yra viena iš tų šalių, kuriose visuomenės dalyvavimas planuojant teritorijas yra formalus ir griežtai procedūriškai reglamentuotas procesas. Vienakryptis ir nelankstus bendravimas tarp urbanistinio planavimo ir projektavimo darbų organizatorių ir tiesioginį planavimo veiksmų poveikį patiriančių gyventojų grupių yra būdingas daugeliui pasaulio šalių. Nesutarimai ir konfliktinės situacijos prieš pusę amžiaus paskatino naujų urbanistinio planavimo proceso organizavimo metodų atsiradimą išsivysčiusiose šalyse. Dabar mes galime pasimokyti iš šių šalių patirties ir kryptingai taikyti efektyvesnius visuomenės dalyvavimo planavimo procesuose modelius. Tiesa, nereikėtų idealizuoti svetimų planavimo sistemų ir kopijuoti tiek jų privalumus, tiek trūkumus – turėtume suvokti savo gyvenamojo laiko ir erdvės realijas, įvertinti regiono savitumus bei patirtį ir orientuotis į ilgalaikius kokybinius urbanistinio planavimo bei projektavimo sistemos pokyčius. Straipsnyje apžvelgiami kai kurie urbanistinio planavimo ir projektavimo procesai, perteikiantys visuomenės įtakos augimo tendencijas su miestų ir jų regionų vystymusi susijusiose srityse. Visa tai nagrinėjama VGTU Urbanistikos katedros Urbanistinės analizės mokslo laboratorijos mokslinės ir praktinės veiklos kontekste.


Raktiniai žodžiai: urbanistinis planavimas, urbanistinis projektavimas, visuomenės dalyvavimas, dalyvaujamasis planavimas.

Keyword : urban planning, urban design, public participation, participatory planning

How to Cite
Cirtautas, M. (2011). Reality and perspectives of public participation in urban planning and design processes. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(3), 59-66. https://doi.org/10.3846/mla.2011.052
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
364
PDF Downloads
295
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.