Share:


Research on machining prototypes using an industrial robot

Abstract

The influence of vibrations on the quality of the processed surface is an important problem applying an industrial robot for machining prototypes. The intrinsic frequency of individual pieces of the robot may cause resonance due to vibration that appear in the machining process. The conducted experiment has investigated the activity of vibration along the process of milling wood, polypropylene and extruded polystyrene in the three-axe system. According to the influence of induced vibrations in the cutting process and considering surface roughness, feed rates for cutting taking into account every material have been chosen.


Article in Lithuanian.


Prototipų mechaninio apdirbimo pramoniniu robotu tyrimai


Santrauka. Atliekant prototipų mechaninį apdirbimą pramoniniu robotu, svarbi problema yra vibracijos poveikis apdirbamo paviršiaus kokybei. Dėl atskirų sujungto roboto dalių savojo dažnio rezonansas gali atsirasti dėl apdirbimo proceso vibracijų. Atliktas eksperimentas, kurio metu ištirtas roboto vibracinis aktyvumas frezuojant medieną, polipropileną ir ekstruzinį polistireną trijų ašių sistemoje. Kiekvienai medžiagai parinktos pjovimo pastūmos, atsižvelgiant į pjovimo proceso sukeliamų vibracijų įtaką paviršiaus šiurkštumui.


Raktiniai žodžiai: prototipų mechaninis apdirbimas, pramoninis robotas, apdirbimo optimizavimas, vibracinio aktyvumo tyrimai

Keyword : prototype machining, industrial robot, machining optimization, research on vibrational activity

How to Cite
Smilgin, V., Štrimaitis, M., & Jurevičius, M. (2013). Research on machining prototypes using an industrial robot. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(6), 573-578. https://doi.org/10.3846/mla.2012.95
Published in Issue
Feb 4, 2013
Abstract Views
293
PDF Downloads
176
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.