Share:


Discovering performance measurement system to evaluate the efficiency of e-business solutions

Abstract

Despite the significant growth of information technologies investments, evidence of their influence on organization performance remains inconclusive. Nowadays it is very important to realize whether expected economic benefits of information technologies investments are being recognized in organizations. Currently organizations can no longer afford basically to lose their money in e-business initiatives without developing and using suitable metrics to measure the effectiveness of such investments and to find out the relationship between e-business and organization performance. The study describes research aimed at determining the exact nature of such e-business performance measurement systems. The basic objective of this study is to discover performance measurement system for evaluating the efficiency of e-business solutions.


Article in Lithuanian.


Veiksmingumo matavimo sistemos paieškos e. verslo našumui įvertinti


Santrauka. Svarbiausias šiuolaikinės organizacijos tikslas – didinti verslo vertę sėkmingai taikant konkurencingas priemones. Dėl to organizacijos yra priverstos ieškoti alternatyvių būdų, kaip spręsti verslo problemas. Dabartinėje visuomenėje, vykstant sparčiai technologijų kaitai ir globalizacijos procesui, verslas ir informacinės technologijos yra neatsiejami. Organizacijos, norėdamos tinkamai valdyti duomenis, keistis jais su partneriais ieško įvairių informacinių technologijų sprendimų. Organizacijų investicijos į informacines technologijas per pastaruosius du dešimtmečius auga labai stipriai. Tačiau sudėtinga įvertinti, kokią įtaką verslo efektyvumui turi diegiamos ir naudojamos informacinės technologijos. Todėl pasaulinės konkurencinės rinkos sąlygomis veiklos vertinimas tampa svarbia ekonomine problema. Sėkmingą verslą garantuoja informacija apie kiekvieno produkto ar vartotojo pelningumą ir atskirų padalinių veiklos efektyvumą. Mokslinio tyrimo rezultatai rodo, kad trūksta galimybių įvertinti verslo veiksmingumą. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – veiksmingumo matavimo sistemos paieškos, leidžiančios įvertinti elektroninio verslo sprendimų našumą. Atskleidžiant poreikį kurti ir diegti tokias sistemas organizacijose, įrodant, kad veiksmingumo sistemos, taikomos šiuo metu, netinka taikyti organizacijoms, jos turi būti adaptuotos ir gebėti įvertinti informacinių technologijų įtaką veiklos našumui.


Raktiniai žodžiai: elektroninis verslas; veiksmingumo matavimo sistema; informacinės technologijos

Keyword : electronic business, effectiveness, performance measurement, information technology

How to Cite
Uturytė  -Vrubliauskienė, L. (2012). Discovering performance measurement system to evaluate the efficiency of e-business solutions. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(3), 216-223. https://doi.org/10.3846/mla.2012.35
Published in Issue
Jul 9, 2012
Abstract Views
347
PDF Downloads
232
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.