Share:


Landscape ways of intervention used in reconversion of disused old defense structures

Abstract

Because of the current world mutations, national security provides large complexity and requires new designing solutions for: security challenges, military technology, strategies and tactics, merging of structures, methods, techniques and technologies concerning security challenges, need for responding to social constraints (democratic rights, law of war), and attempts to surpass the opponent / enemy / partner, etc. So, in order to reconvert abandoned military areas, which were previously restricted (restricted areas) but currently passing transformation processes, we must consider the intervention both within and outside of a well-defined system. Therefore, we have to work inside and outside of the military system, as well as on the boundaries of hard-shaped structures. Camouflage is not only instructive for military practitioners’ intent on developing their skills, but also is interesting and entertaining means for much wider audience. Two case studies used as examples reveal the possibility that camouflage pattern concept may offer the effects that prove the chance of using camouflage as a scientific, designing and planning landscape tool. Results of the case studies indicate the importance and possibility of intervention integrated into the landscape by combining military means and elements of urban planning, and regulation specific to these types of functions.


Article in English.


Intervencijos į kraštovaizdį būdų naudojimas senoms nebenaudojamoms gynybos struktūroms pertvarkyti


Santrauka. Dėl pasaulyje vykstančių pokyčių rūpinimasis valstybės apsauga yra sudėtingas ir reikalauja naujų sprendimų ieškojimo, susijusių su saugumo iššūkiais, karinėmis technologijomis, strategijomis ir taktikomis, sujungiant struktūras, metodus, technikas ir technologijas, siejamas su saugumo problemomis, dėl būtinybės reaguoti į socialinius suvaržymus (demokratinės teisės, karo teisė), bandant pranokti priešininkus / partnerius ir t. t. Taigi, siekiant konvertuoti apleistas karines teritorijas, į kurias anksčiau patekti buvo draudžiama (draudžiamos teritorijos), vykstant kaitos procesams, reikia apsvarstyti intervenciją tiek gerai apibrėžtos sistemos viduje, tiek už jos ribų. Todėl karinės sistemos viduje ir už jos ribų reikia dirbti kaip griežtose struktūrose. Maskuotė naudojama ne tik karinių specialistų siekiui lavinti įgūdžius, bet ir kaip įdomi priemonė, skirta kur kas platesnei auditorijai. Dviejų atvejų tyrimai kaip pavyzdžiai atskleidžia galimybę, kad maskuotės modelio koncepcija gali išgauti poveikį, kuris įrodytų, jog maskuotę galima naudoti kaip mokslinį įrankį kraštovaizdžiui projektuoti ir planuoti. Šio atvejo tyrimų rezultatai rodo integruotos į kraštovaizdį intervencijos svarbą ir galimybę derinti karines priemones, miestų planavimo elementus ir specifinį reguliavimą šio tipo funkcijoms.


Raktiniai žodžiai: pertvarkymas; maskuotė; kariuomenės plėtojimas; kraštovaizdžio planavimas

Keyword : reconversion, camouflage, army development, landscape planning

How to Cite
Sorina-Georgiana, R. (2012). Landscape ways of intervention used in reconversion of disused old defense structures. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(2), 153-161. https://doi.org/10.3846/mla.2012.28
Published in Issue
May 11, 2012
Abstract Views
310
PDF Downloads
143
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.