Share:


All digital phase-locked loop

Abstract

The paper reviews working principles of phase-locked loop and drawbacks of classical PLL structure in nanometric technologies. It is proposed to replace the classical structure by all-digital phase-locked loop structure. Authors described the main blocks of all-digital phase-locked loop (time to digital converter and digitally controlled oscillator) and overviewed the quantization noise arising in these blocks as well as its minimization strategies. The calculated inverter delay in 65 nm CMOS technology was from 8.64 to 27.71 ps and time to digital converter quantization noise was from −104.33 to −82.17 dBc/Hz, with tres = 8.64–27.71 ps, TSVG = 143–333 ps, FREF = 20–60 MHz.


Article in Lithuanian.


Visiškai skaitmeninė fazės derinimo kilpa


Santrauka. Nagrinėjama fazės derinimo kilpa (FDK), jos veikimas, klasikinės struktūros FDK trūkumai nanometrinėse technologijose, galimi jų sprendimo būdai. Siūlomas perėjimas prie visiškai skaitmeninės fazės derinimo kilpos. Aprašomi pagrindiniai visiškai skaitmeninės FDK blokai – laikinis skaitmeninis keitiklis (LSK) ir skaitmeniniu būdu valdomas generatorius (SVG). Aptariamas LSK ir SVG atsirandantis kvantavimo triukšmas ir jo mažinimo priemonės. Apskaičiuota 65 nm KMOP technologijoje pasiekiama inverterio vėlinimo trukmė, lygi nuo 8,64 iki 27,71 ps, ir LSK triukšmo lygis, lygus nuo −104,33 iki −82,17 dBc/Hz, kai inverterio vėlinimo trukmė t res = 8,64–27,71 ps, SVG generuojamo signalo periodas TSVG = 143–333 ps, o atraminio signalo dažnis FREF = 20–60 MHz.


Reikšminiai žodžiai: visiškai skaitmeninė fazės derinimo kilpa, laikinis skaitmeninis keitiklis, skaitmeniniu būdu valdomas generatorius, inverterių vėlinimo linija, Vernier vėlinimo linija.

Keyword : all digital phase-locked loop, time to digital converter, digitally controlled oscillator, inverter delay line, Vernier delay line

How to Cite
Jurgo, M. (2013). All digital phase-locked loop. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(2), 128-132. https://doi.org/10.3846/mla.2013.24
Published in Issue
May 24, 2013
Abstract Views
308
PDF Downloads
218
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.