Share:


Expert system for data security risk management for SMEs

Abstract

Accessibility of expertise and expert inferences is one of the key factors for appropriate expert evaluation. Appropriate and timely expert information allows a smooth process of expertise. Small and medium enterprises (SMEs) have limited possibilities to acquire professional expertise for data security risk analysis due to limited finances. A risk management expert system is developed for SMEs with the ability to adapt to various subject domains using ontologies of the field.


Article in Lithuanian.


Ekspertinės sistemos smulkiojo ir vidutinio verslo rizikos valdymo problemoms spręsti


Santrauka. Ekspertinės informacijos ir išvadų prieinamumas – viena svarbiausių tinkamos ekspertizės sąlygų. Tinkamos, kompetentingos ir laiku gautos ekspertinės žinios sudaro galimybes sklandžiai procesų raidai. Smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) dėl ribotų finansinių išteklių turi ribotas sąlygas profesionaliai vertinti duomenų saugą, kad galėtų užtikrinti įmonės informacijos saugą optimaliomis finansinėmis sąnaudomis. Kuriama ekspertinė SVV rizikos valdymo sistema, skirta rizikos analizės procesui automatizuoti, jį pagrindžiant sprendimais, galinčiais prisitaikyti prie skirtingų dalykinių sričių (organizacijų veiklos sričių), išnaudojant įvairių dalykinių sričių ontologijas.


Reikšminiai žodžiai: ekspertinė sistema, dirbtinis intelektas, smulkusis ir vidutinis verslas, informacijos saugumas, rizikos valdymas.

Keyword : expert system, artificial intelligence, small and medium enterprise, information security, data security, risk management

How to Cite
Janulevičius, J., & Goranin, N. (2013). Expert system for data security risk management for SMEs. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(2), 84-87. https://doi.org/10.3846/mla.2013.14
Published in Issue
May 24, 2013
Abstract Views
472
PDF Downloads
396
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.