Share:


Research of the resistance of contact welding joint of R65 type rail

Abstract

In the article the R65 type rail joints that were welded by resistance welding are analysed. Survey methodology of the research consists of the following parts: visual inspection of welded joint, ultrasonic rail inspection, hardness test of upper part of the rail, fusion area research, the measurement hardness test of heat-softened area, the measurement microhardness test, microstructure research of the welded joint, impact strength experiments, chemical analysis of welded joint, wheel-rail interaction research using the finite element method (FEM). The results of the research are analysed and the quality of weld is evaluated. The conclusion is based on the results of this research.

Article in Lithuanian.


R65 tipo bėgio kontaktinio suvirinimo jungties tyrimas

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama R65 tipo bėgio kontaktinio suvirinimo jungtis. Atlikti svarbūs tyrimai, kuriuos sudaro šios dalys: apžiūrimasis paviršiaus tyrimas, ultragarsinės kontrolės tyrimas, važiuojamasis paviršiaus kiečio bandymas, sulydimo zonos nustatymas, termiškai suminkštintos zonos kiečio matavimas, mikrokietumo matavimas, mikroskopinis jungties matomosios terminio poveikio ir sulydymo zonų tyrimas, smūginio tąsumo bandymas, cheminė analizė, aširačio bandažo ir bėgio sąveikos tyrimas baigtinių elementų metodu (BEM). Išanalizuoti gauti tyrimo rezultatai, kuriais įvertinama suvirinimo siūlės kokybė. Pateiktos tiriamojo darbo išvados.

Reikšminiai žodžiai: kontaktinis suvirinimas, bėgiai, ardomoji ir neardomoji kontrolė, jungties defektai.

Keyword : resistance welding, rails, destructive and non-destructive control, weld defects

How to Cite
Dauskurdis, K., & Rudzinskas, V. (2015). Research of the resistance of contact welding joint of R65 type rail. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(6), 648-653. https://doi.org/10.3846/mla.2014.770
Published in Issue
Mar 5, 2015
Abstract Views
615
PDF Downloads
429
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.