Share:


Research of technological characteristics of dispersed molding materials

Abstract

One of the important problems of science and practice is to increase the productivity of manufacturing products from dispersed materials through the modernization of existing equipment and the introduction of new technological processes. The mathematical models of formation of disperse systems, applied to pressed and heated mixtures, are insufficiently developed so far.. The introduction of new mathematical models of formation of disperse mixtures and method s of manufacture of pressed products will increase the productivity, improve the quality of manufactured products, reduce production costs and increase the competitiveness of the products.

Article in Russian.


Dispersinių formavimo medžiagų technologinių savybių tyrimas

Santrauka

Viena iš svarbių mokslo ir praktikos problemų yra padidinti gaminių iš dispersinių medžiagų gamybos našumą modernizuojant įrangą ir taikant naujus technologinius procesus. Šiuo metu nepakankamai ištobulinti presuojamų ir kaitinamų mišinių dispersinių sistemų formavimosi matematiniai modeliai. Naujų dispersinių mišinių formavimo matematinių modelių ir gamybos metodų įdiegimas leis padidinti presuotų gaminių iš dispersinių formavimo medžiagų gamybos našumą, pagerinti gaminamos produkcijos kokybę, sumažinti gamybos išlaidas ir padidinti produkcijos konkurencingumą.

Reikšminiai žodžiai: dispersiniai mišiniai, technologinės savybės, matematinis modelis.

Keyword : dispersed mixture, technological properties, mathematical model

How to Cite
Kulikov, V., Kvon, S., Serbakova, E., & Kovaleva, T. (2015). Research of technological characteristics of dispersed molding materials. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(6), 640-642. https://doi.org/10.3846/mla.2014.768
Published in Issue
Mar 5, 2015
Abstract Views
426
PDF Downloads
289
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.