Share:


Research on transverse acetabular fracture fixation using different plate attachment methods

Abstract

The article deals with the problem of transverse acetabular fracture fixation using different plate attachment methods. A 3D model of pelvis and hip joint structure was created and the design of three different fixation plates using SolidWorks was made. The plates were fixed at distances of 10, 20 and 30 mm from the acetabulum. The model was meshed into finite elements, a static external load of 2500 N was added and the analysis of stress distribution in plates and fracture displacement was performed. The obtained results showed that fracture displacement was quite similar in all fixation methods. However, the maximal stress in the nearest from the acetabulum plate was higher than yield strength. Thus, this placement is not eligible. The plate fixed at a distance of 30 mm from the acetabulum appeared the most suitable because of the smallest and symmetrical stress distribution in the plate.

Article in Lithuanian.


Gūžduobės skersinio lūžio fiksavimo skirtingai išdėstytomis plokštelėmis tyrimas

Santrauka

Straipsnyje išnagrinėta gūžduobės skersinio lūžio fiksavimo skirtingai išdėstytomis plokštelėmis problema. Taikant kompiuterinį trimatį dubenkaulio modelį ir SolidWorks programų paketą, suprojektuotos 3 lūžiui fiksuoti reikalingos plokštelės, prie dubenkaulio tvirtinamos skirtingose vietose. Modelis suskirstytas į baigtinius elementus, pridėta statinė išorinė apkrova ir atlikta plokštelių įtempių bei lūžio vietos poslinkių analizė. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, nustatytas tinkamiausias plokštelės tvirtinimo būdas.

Reikšminiai žodžiai: baigtinių elementų metodas, dubens kaulai, gūžduobės skersinis lūžis, implantai, osteosintezė.

Keyword : finite element method, pelvis, acetabular transverse fracture, implants, osteosynthesis

How to Cite
Gaidulis, G., Griškevičius, J., Uvarovas, V., & Šatkauskas, I. (2015). Research on transverse acetabular fracture fixation using different plate attachment methods. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(6), 626-629. https://doi.org/10.3846/mla.2014.765
Published in Issue
Mar 5, 2015
Abstract Views
495
PDF Downloads
1161
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.