Share:


Research of plasma spraying of the ZRO2 – Y2O3 electrolyte coatings

Abstract

A quick cooling of coatings for the forming of the electrolyte layers with the given phase composition is widely used. In this work the preliminary heating of the specimens was applied instead of quick cooling technology. The influence of the substrate preliminary heating on the ZrO2 – Y2O3 coatings structure and properties was investigated. The optimal of the spraying of coatings from the Ni and ZrO2 – Y2O3 powders mechanical mix was determined. The research on the coating structure was carried out analysing the application of the optical metallography, scanning microscopy and X-ray method.

Article in English.


ZRO2 – Y2O3 elektrolitinių dangų plazminio purškimo tyrimas

Santrauka

Greitas dangų aušinimas siekiant suformuoti tam tikros fazinės sudėties elektrolito sluoksnį yra plačiai taikoma technologija. Šiame darbe vietoj greito aušinimo technologijos buvo taikomas išankstinis substrato pakaitinimas. Nustatyta ZrO2 – Y2O3 dangų struktūros ir savybių priklausomybė nuo substrato pakaitinimo temperatūros ir parinkti optimalūs dangų iš Ni ir ZrO2 – Y2O3 miltelių mišinio purškimo parametrai. Taikant optinę metalo­grafiją, skenuojančią mikroskopiją ir rentgenografinę analizę atlikti užpurkštų dangų struktūros tyrimai.

Reikšminiai žodžiai: kuro elementai, elektrolitas, cirkonio dioksidas, plazminis purškimas fazinė sudėtis, porėtumas.

Keyword : fuel cells, electrolyte, zirconium dioxide, plasma spraying, phase composition, porosity

How to Cite
Devoino, O., & Okovity, V. (2015). Research of plasma spraying of the ZRO2 – Y2O3 electrolyte coatings. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(6), 621-625. https://doi.org/10.3846/mla.2014.764
Published in Issue
Mar 5, 2015
Abstract Views
447
PDF Downloads
321
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.