Share:


Research on cutting crystals soluble in water

Abstract

The paper presents the results of measuring surface roughness and cutting techniques of a water-soluble potassium dihydrogen phosphate (KDP, KH2PO4) crystal. This study is a continuation of the previous research; however, this time, for cutting, a crystal of different nature has been chosen. For research purposes, diamond wire cutting machine RTS 440 has been used. The experiments have been performed changing a single cutting parameter – the vertical feed rate of wire under constant wire speed, tension, cutting method and cutting angle. The obtained results have been presented as the graphs of the dependence of arithmetic average deviation Ra of the surface profile on the feed rate of diamond wire. Also, the dependence of KDP crystal plate cutting time on the feed rate of wire has been established thus obtaining the most optimal feed rate range.

Article in Lithuanian.


Vandenyje tirpių kristalų pjaustymo tyrimai

Santrauka

Straipsnyje pateikta vandenyje tirpaus kalio divandenilio fosfato (KDP, KH2PO4) kristalo pjovimo metodika, pateikti supjauto kristalo paviršiaus šiurkštumo matavimo rezultatai. Šis tyrimas yra anksčiau atliktų tyrimų tęsinys, tačiau šį kartą pjauti buvo pasirinktas kitokios prigimties kristalas. Tyrimo metu buvo naudotos deimantinės vielos pjaustymo staklės „RTS 440“. Bandymai buvo atliekami keičiant tik vieną pjovimo parametrą – deimantinės vielos vertikalią darbinę pastūmą, kiti pjovimo parametrai (vielos greitis, įtempimas, pjovimo būdas, įsipjovimo kampas) buvo nekeičiami. Rezultatai pateikti kaip KDP paviršiaus vidutinio aritmetinio profilio nuokrypio Ra priklausomybės nuo vertikaliosios pastūmos grafikai. Nustatyta KDP plokštelės atpjovimo laiko priklausomybė nuo pastūmos. Nustatytas optimaliausias pastūmų intervalas, kuriam esant gaunamas mažiausias paviršiaus šiurkštumas ir didžiausias našumas.

Reikšminiai žodžiai: deimantinės vielos pjaustymo staklės, KDP, paviršiaus šiurkštumas, deimantinė viela.

Keyword : diamond wire cutting machine, KDP, surface roughness, diamond wire

How to Cite
Vilkelis, R., & Jurevičius, M. (2015). Research on cutting crystals soluble in water. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(6), 617-620. https://doi.org/10.3846/mla.2014.763
Published in Issue
Mar 5, 2015
Abstract Views
477
PDF Downloads
336
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.