Share:


Investigation into plastic cards

Abstract

The article examines the strength of laminating plastic cards at different lamination temperatures. For investigation purposes, two types of plastic substrate and films have been used. Laminate strength has been tested (CMYK) to establish the impact of colours on the strength of laminate. The paper compares inks supplied by two different producers. The colour characteristics of CIE L*a*b* space before and after the lamination process have been found. According to lamination strength and characteristics of the colours, the most suitable inks, temperature and films have been chosen.

Article in Lithuanian.


Plastikinių kortelių laminavimo kokybės tyrimas

Santrauka

Straipsnyje ištirtas plastikinių kortelių laminavimo stipris esant skirtingoms laminavimo temperatūroms. Tyrimui naudota dviejų rūšių plastiko pagrindas ir plėvelės. Laminato stipris testuotas, siekiant nustatyti spalvų įtaką laminato stipriui. Straipsnyje lyginami dviejų gamintojų dažai. Ištirtos atspaudų spalvinės charakteristikos CIE L*a*b* spalvų erdvėje prieš laminavimą ir po jo. Pateikiamos rekomendacijos, leidžiančios atsižvelgus į laminavimo stiprio ir spalvines charakteristikas parinkti tinkamiausius dažus, temperatūrą ir plėvelę.

Reikšminiai žodžiai: laminavimas, laminato stipris, santykinė oro drėgmė.

Keyword : Lamination, lamination film, lamination strength, plastic

How to Cite
Stašelytė, N., Šešok, N., & Iljin, I. (2015). Investigation into plastic cards. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(6), 598-602. https://doi.org/10.3846/mla.2014.759
Published in Issue
Mar 5, 2015
Abstract Views
446
PDF Downloads
313
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.