Share:


Analysis of a mechanical structure of a microscope sensor of atomic force

Abstract

Atomic Force Microscopy (AFM) is a method that allows obtaining an image of the surface of the sample in high resolution. This article investigates the problems associated with modeling a mechanical structure of a microscope sensor of atomic force.The paper refers to the previous scientists’ works and describes most frequently used methods of modeling, basic equations and a variety of factors that have an influence on the dynamics of the system. Also, the obtained results of earlier works are discussed.

Article in Lithuanian.


Atominių jėgų mikroskopo jutiklio mechaninės struktūros analizė

Santrauka

Atominės jėgos mikroskopija (AJM) – metodas, leidžiantis gauti ypač didelės skiriamosios gebos tiriamojo bandinio paviršiaus vaizdą. Straipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios su atominių jėgų mikroskopo jutiklio mechaninės struktūros modeliavimu. Remiantis mokslininkų atliktais darbais aprašomi dažniausiai taikomi modeliavimo metodai, pateikiamos pagrindinės lygtys, nagrinėjama įvairių veiksnių įtaka sistemos dinaminėms charakteristikoms, aptariami atliktų tyrimų rezultatai.

Reikšminiai žodžiai: atominių jėgų mikroskopija; modeliavimas; sistemos dinaminės charakteristikos.

Keyword : atomic force microscopy, modeling, dynamic characteristics of the system

How to Cite
Dzedzickis, A., & Bučinskas, V. (2015). Analysis of a mechanical structure of a microscope sensor of atomic force. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(6), 589-594. https://doi.org/10.3846/mla.2014.757
Published in Issue
Mar 5, 2015
Abstract Views
498
PDF Downloads
587
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.