Share:


The opportunity of international manufacturing organization for Lithuania's large furniture enterprises

Abstract

This article analysis international manufacturing theory, current situation in Lithuania’s large furniture enterprises, opportunities for international manufacturing, the advantages of such strategy and the problems that comes along from introduction and imple-mentation of such strategy. The main purposes of this article are to analyze sector of furniture enterprises, examples of successful enterprises of international manufactures. Survey data is analyzed and the conclusions are formulated, which reflect the benefits of the system put in place by companies.

Article in Lithuanian.


Tarptautinės gamybos organizavimo galimybės stambiose Lietuvos baldų pramonės įmonėse

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjama tarptautinės gamybos teorija, dabartinė situacija stambiose Lietuvos baldų pramonės įmonėse, tarptautinės gamybos organizavimo galimybės, tokios strategijos privalumai bei problemos, kylančios diegiant bei įgyvendinant tokią strategiją. Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti baldų pramonės sektoriaus veiklą, tarptautinės gamybos pavyzdžius, taip pat tarptautinės gamybos perspektyvas Lietuvos baldų pramonės įmonėse. Analizuojami atliktų tyrimų pramonės įmonėse rezultatai ir atsižvelgiant į tai siūlomas tarptautinės gamybos vertinimo modelis, suformuluojamos išvados.

Reikšminiai žodžiai: baldų pramonė, konkurencija, organizavimo galimybės, tarptautinė gamyba.

Keyword : furniture industry, competition, possibility of organizing, international production

How to Cite
Baltuška, T., & Toločka, E. (2016). The opportunity of international manufacturing organization for Lithuania’s large furniture enterprises. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(6), 664-668. https://doi.org/10.3846/mla.2015.853
Published in Issue
Apr 1, 2016
Abstract Views
452
PDF Downloads
729
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.