Share:


Overview of crane control systems and the related problems: analysis of container oscillation using different types of cargoes

Abstract

Growing international trading increased cargo transportation in containers, therefore the port cranes have higher loads. Increased cargo flows can influence transportation safety. It is therefore necessary to review the crane systems and determine what factors might influence the volatility of the container and its cargo during transportation. The paper includes consideration and analysis of crane control systems and related problems. The authors consider the reasons of problems, probable damage and solution methods. The paper also provides the analysis of the relationship between different container cargoes and container oscillations occurring during handling operations using a container crane prototype. The analysis of the effect of different cargoes in containers on loading process and the results of occurring oscillations are presented.

Article in English.


Konteinerinio krano valdymo sistemų ir problemų apžvalga: konteinerio su skirtingais kroviniais svyravimų analizė

Santrauka 

Didėjant tarpžemyninei prekybai, išaugo krovinių gabenimas jūriniais konteineriais, todėl uoste esantiems kranams tenka didesnis transportavimo krūvis. Padidėję krovinių srautai daro įtaką transportavimo saugumui, todėl reikia apžvelgti krano sistemas ir nustatyti, kokie veiksniai gali daryti įtaką konteinerio svyravimams transportavimo metu. Šiame darbe yra nagrinėjamos ir analizuojamos konteinerinių kranų valdymo sistemos ir su jomis susijusios problemos. Autoriai nagrinėja problemų priežastis, galimą žalą ir sprendimui taikomus metodus. Straipsnyje pateikiama ryšio tarp skirtingų konteinerio krovinių ir svyravimų, atsirandančių krovos darbų metu, analizė, naudojant konteinerinio krano prototipą. Darbe taip pat pateikiami svyravimų analizės rezultatai, įvertinant skirtingų konteineryje esančių krovinių įtaką krovos procesui.

Raktiniai žodžiai: konteinerinis kranas, krovos procesas, konteinerio svyravimai, eksperimentinė analizė, valdymo sistemos, rankinis valdymas, prototipas.

Keyword : container crane, loading process, container oscillations, experimental analysis, control systems, manual control, prototype

How to Cite
Eglynas, T., Bogdevičius, M., Andziulis, A., & Lenkauskas, T. (2016). Overview of crane control systems and the related problems: analysis of container oscillation using different types of cargoes. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(6), 642-648. https://doi.org/10.3846/mla.2015.884
Published in Issue
Apr 1, 2016
Abstract Views
532
PDF Downloads
470
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.