Share:


Research of plasma spraying process on aluminum-magnesium alloy

Abstract

The article examines plasma sprayed 95Ni-5Al coatings on alu-minum-magnesium (Mg ≈ 2,6‒3,6 %) alloy substrate. Alumi-num-magnesium samples prior spraying were prepared with mechanical treatment (blasting with Al2O3). 95Ni-5Al coatings on aluminum-magnesium alloys were sprayed with different parameters of process and coating‘s thickness, porosity, micro-hardness and microstructure were evaluated. Also numerical simulations in electric and magnetic phenomena of plasma spray-ing were carried out.

Article in Lithuanian.


Aliuminio-magnio lydinio plazminio purškimo proceso tyrimas

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjamos plazminiu būdu užpurkštos 95Ni-5Al dangos ant aliuminio-magnio (Mg ≈ 2,6–3,6 %) lydinio substrato. Aliuminio-magnio substratų paviršiai prieš purškimą buvo apdorojami mechaniniu apdorojimo būdu (srautinimas Al2O3 dalelėmis). Naudojant skirtingus plazminio purškimo proceso parametrus, buvo užpurkštos nikelio-aliuminio dangos ant aliuminio-magnio lydinių. Nustatytas užpurkštų dangų storis, akytumas ir mikrokietis. Buvo atlikta užpurkštos 95Ni-5Al dangos mikrostruktūros analizė. Darbe taip pat atliktas plazminio purškimo elektrinių ir magnetinių reiškinių skaitinis modeliavimas.

Raktiniai žodžiai: plazminis purškimas, nikelio-aliuminio dangos, aliuminio-magnio lydinys, užpurkštų dangų eksploatacinės savybės, skaitinis modeliavimas.

Keyword : plasma spray, nickel-aluminum coatings, aluminum-magnesium alloy, sprayed coatings performance characteristics, numerical simulation

How to Cite
Kavaliauskaitė, P., Lukauskaitė, R., Vaitkūnaitė, G., & Škamat, J. (2016). Research of plasma spraying process on aluminum-magnesium alloy. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(6), 619-623. https://doi.org/10.3846/mla.2015.917
Published in Issue
Apr 1, 2016
Abstract Views
345
PDF Downloads
291
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.