Share:


The internationalization of small and medium enterprises and human capital

Abstract

Small and medium enterprises (SME’s) are generally recognised as a factor, which influences economic growth and impacting competitiveness of country. In the context of globalization the impact of internationalization of SME’s is increasing and determines development of new technologies. The internationalization of SME’s is determined to a large extent by the human capital of entrepreneurs/managers. The aim of this article is to analyse and summarise elements of human capital, that are discussed in scientific literature and to distinguish the most important for SME’s internationalization. The research is based on the evaluation of human capital in scientific literature and analysis and synthesis of questions of SME’s internationalization.

Article in Lithuanian.


Mažų ir vidutinių įmonių internacionalizacija ir žmogiškasis kapitalas

Santrauka 

Mažos ir vidutinės įmonės yra visuotinai pripažįstamos kaip ekonominį augimą lemiantis veiksnys, turintis poveikį šalies konkurencingumo didinimui. Globalizacijos kontekste didėja MVĮ internacionalizacijos vaidmuo, lemiantis naujų technologijų plėtojimą. MVĮ internacionalizaciją stipriai įtakoja savininkų / vadovų turimas žmogiškasis kapitalas. Šiame straipsnyje siekiama išanalizuoti ir apibendrinti mokslinėje literatūroje aptinkamus žmogiškojo kapitalo elementus bei išskirti svarbiausius MVĮ internacionalizacijai. Atliktas tyrimas yra pagrįstas mokslinės literatūros žmogiškojo kapitalo vertinimo ir MVĮ internacionalizacijos klausimais analize bei sinteze.

Reikšminiai žodžiai: žmogiškasis kapitalas, internacionalizacija, žmogiškojo kapitalo vertinimas, mažos ir vidutinės įmonės, verslininkai, vadovai.

Keyword : human capital, internationalization, assessment of human capital, small and medium enterprises, entrepreneurs, leaders

How to Cite
Godelytė, L., & Korsakiene, R. (2015). The internationalization of small and medium enterprises and human capital. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(2), 157-162. https://doi.org/10.3846/mla.2015.739
Published in Issue
May 28, 2015
Abstract Views
492
PDF Downloads
550
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.