Share:


The concept of urban form and its potential application in Lithuania

Abstract

Lithuanian urban design and urban planning face the problem of undeveloped terminology. This problem could be solved with the help of the definition of urban form, which could help to form terminology into a hierarchical system. Although the concept of urban form is not widely used in Lithuania, it is the subject of urban design in foreign countries. In order to solve urban problems on the architectural level, we must use the concept of urban form and its elements in cities every time we implement tasks of urban design and urban planning. This will help us to develop terminology following the hierarchical system. This article aims to reveal the definition of urban form, its elements and potential application.

Article in Lithuanian.


Miesto urbanistinės formos samprata ir jos taikymo galimybės Lietuvoje

Santrauka 

Lietuvos urbanistikos moksle ir praktikoje susiduriama su terminijos problema. Vienas iš jos pavyzdžių – miesto urbanistinės formos sąvoka, kuri galbūt galėtų būti šios problemos sprendimo išeitis, padėti konstruoti urbanistikos mokslo terminiją hierarchine sistema. Miesto urbanistinės formos sąvoka Lietuvoje nėra plačiai vartojama, tačiau užsienyje ji reiškia urbanistinio projektavimo objektą. Norint spręsti miesto problemas architektūrinėje urbanistinėje plotmėje, miesto urbanistinės formos, jos elementų samprata turi būti taikoma urbanistinio planavimo, projektavimo uždaviniuose. Straipsnyje siekiama atskleisti miesto urbanistinės formos sąvoką, jos elementus bei taikymo galimybes.

Reikšminiai žodžiai: miestas, urbanistinė forma, urbanistinis projektavimas, sąvokos samprata.

Keyword : city, urban form, urban design, concept

How to Cite
Ivanauskaitė, A. (2015). The concept of urban form and its potential application in Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(1), 46-54. https://doi.org/10.3846/mla.2015.711
Published in Issue
May 6, 2015
Abstract Views
523
PDF Downloads
2291
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.