Share:


Dead-time generation in six-phase frequency inverter

Abstract

In this paper control of multi-phase induction drives is discussed. Structure of six-phase frequency inverter is examined. The article deals with dead-time generation circuits in six-phase frequency inverter for transistor control signals. Computer models of dead-time circuits is created using LTspice software package. Simulation results are compared with experimental results of the tested dead-time circuits. Parameters obtained in simulation results are close to the parameters obtained in experimental results.

Article in Lithuanian.


Tranzistorių valdymo signalų vėlinimo grandinės šešiafaziame dažnio keitiklyje

Santrauka 

Šiame straipsnyje atskleistas daugiafazių asinchroninių pavarų valdymas, išnagrinėta šešiafazio dažnio keitiklio sandara. Straipsnyje nagrinėjama šešiafazio dažnio keitiklio inverterio tranzistorių valdymo signalų vėlinimo grandinės. Sudaryti jų kompiuteriniai modeliai, naudojant LTspice programinį paketą gauti grandinių imitaciniai rezultatai, kurie palyginti su eksperimentiniais šių grandinių tyrimo rezultatais. Gaunamos imitacinių rezultatų parametrų vertės yra artimos eksperimentinių tyrimų rezultatams. 

Reikšminiai žodžiai: daugiafazės pavaros, dažnio keitiklis, skaliarinis valdymas, šešiafazis asinchroninis varikli.

Keyword : frequency inverter, multi-phase drive, scalar control, six-phase induction motor

How to Cite
Pitrėnas, A. (2016). Dead-time generation in six-phase frequency inverter. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(3), 345-350. https://doi.org/10.3846/mla.2016.938
Published in Issue
Jun 29, 2016
Abstract Views
495
PDF Downloads
344
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.