Share:


Application of majoritarian element to improve Io communication

Abstract

The work introduces the circle of the basic ideas and methods of error-free recovery of the binary signal to the multichannel digital technology based on the model of formal (artificial) neuron and aims to contribute to the further development of this theo-ry of reliability. The work is useful for reservation or for exchange of a highly valuable information. During communication be-tween machines, connection related problems could occur and this work will be of a great help for machines to choose right channel for connection. Work also is a successful attempt of figuring out binary signal error recovery probability of minimum highest value. Moreover, binary channels optimization problems addressed by using threshold model and exploring three differ-ent approaches. In the future, this work will be used in Internet of Things (IoT) for the exact communication between machines. Work will be used with threshold model for minimizing errors in the communication between things.

Article in English.


Daugumos elemento taikymai skirti tobulesniam ryšiui tarp interneto daiktų

Santrauka 

Straipsnyje pristatomos idėjos ir metodai skirti daugiakanalių sistemų klaidoms skaitmeniniuose signaluose atstatyti. Nagrinėjama technologija grindžiama formaliuoju (dirbtiniu) neuronu, plėtoja patikimumo teoriją ir gali būti taikoma rezervavimo, siunčiant labai svarbią informaciją, sprendimams. Siekiant pagrįsti alternatyvaus kanalo tinkamą parinkimą, trimis skirtingais būdais nagrinėjamos dvejetainių signalų atstatymo tikimybės. Gauti rezultatai ateityje planuojami taikyti tiksliam (be klaidų) informacijos perdavimui ryšiuose tarp interneto daiktų.

Reikšminiai žodžiai: daiktų internetas, dirbtinių neuronų tinklai, daugiakanalis, informacijos mainai, klaidų tikimybės, daugumos elementas.

Keyword : Internet of Things, artificial neural network, multichannel, exchanging information, error probability, communication between machines, majoritarian element

How to Cite
Dvali, T. (2016). Application of majoritarian element to improve Io communication. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(3), 334-338. https://doi.org/10.3846/mla.2016.929
Published in Issue
Jun 29, 2016
Abstract Views
409
PDF Downloads
261
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.