Share:


Research of the taxation justice and the social responsibility

Abstract

The article deals with the content of taxation justice, it’s value and compatibility with other principles of taxation, analyses the features of the Lithuanian tax system formation. The article ex¬amines the conception of social responsibility and it’s possibilities for assessment too. The research findings show that the principle of taxation justice is implemented only partially in Lithuania. The assessment of social responsibility through quantitative and qualitative indexes shows that some of its principles in Lithuania are being implemented more successful. However, it should be noted that significant amounts of funds for these initiatives and projects are received from the EU. It is very important to continue all the projects when funding from the EU runs out.

Article in Lithuanian.


Apmokestinimo teisingumo ir socialinės atsakomybės Lietuvoje tyrimas

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjamas apmokestinimo teisingumo turinys, jo reikšmė bei suderinamumas su kitais apmokestinimo principais, analizuojami Lietuvos mokesčių sistemos formavimo ypatumai. Taip pat darbe nagrinėjama socialinės atsakomybės samprata ir jos įvertinimo galimybės, pateikiami kiekybiniai vertinimo metodai. Atliktas apmokestinimo teisingumo vertinimas leidžia teigti, kad šis principas Lietuvoje įgyvendintas tik iš dalies. Socialinės atsakomybės vertinimui pasitelkus kiekybinius ir kokybinius rodiklius, galima teigti, kad Lietuvoje kai kurie jos principai diegiami vis sėkmingiau. Tačiau pabrėžtina, kad Lietuva gauna nemažas lėšų sumas iš ES šioms iniciatyvoms vykdyti, todėl, kai baigsis finansavimas, reikėtų stengtis pradėtas iniciatyvas ir projektus toliau vykdyti.

Reikšminiai žodžiai: mokesčiai, apmokestinimo teisingumas, horizontalusis teisingumas, vertikalusis teisingumas, socialinė atsakomybė, vertinimas.

Keyword : tax, taxation justice, horizontal equity, vertical equity, social responsibility, evaluation

How to Cite
Skačkauskienė, I., & Valentinovič, J. (2016). Research of the taxation justice and the social responsibility. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(2), 171-181. https://doi.org/10.3846/mla.2016.896
Published in Issue
Jun 8, 2016
Abstract Views
714
PDF Downloads
1158
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.