Share:


The impact of economic recession on company activities

Abstract

Negative consequences of economic fluctuations and economic downturns influence the significance of research in this area. Results of such research allow providing insights and sugges¬tions for governments to make political-economic decisions. The article investigates the impact of slowing economy on enterprises, the reasons of fluctuations of economic cycles and their characteristics, phases of economic cycle: growth, peak, downturn and crisis. The article studies definition of slowing economy, its reasons, ratios, and inter-relationship between various ratios. Methodology of evaluating economic cycles is provided in the article.

Article in Lithuanian.


Lėtėjančios ekonomikos poveikis įmonių veiklai

Santrauka 

Didėjantys neigiami ekonominių svyravimų ir ekonomikos nuosmukio padariniai nulemia šioje srityje atliekamų tyrimų svarbą. Remiantis tyrimų rezultatais, pateikiamos įžvalgos ir pasiūlymai vyriausybės politiniams – ekonominiams sprendimams priimti. Straipsnyje nagrinėjamas lėtėjančios ekonomikos poveikis įmonėms, išgrynintos pagrindinės ekonomikos ciklų svyravimų priežastys ir jų charakteristikos. Nagrinėjamos ekonominio ciklo fazės: pakilimas, viršūnė, nuosmukis ir krizė. Analizuojama ekonomikos lėtėjimo samprata, priežastys, rodikliai ir įvairių ekonominių rodiklių sąveika. Taip pat pateikiama ekonominių ciklų vertinimo metodika.

Reikšminiai žodžiai: ekonominiai ciklai, ciklo fazės, lėtėjimas, pakilimas, krizė, lėtėjimo rodikliai.

Keyword : economic cycle, cycle phase, growth, peak, downturn, crisis, downturn ratios

How to Cite
Gurskij, P., & Liučvaitienė, A. (2016). The impact of economic recession on company activities. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(2), 159-170. https://doi.org/10.3846/mla.2016.894
Published in Issue
Jun 8, 2016
Abstract Views
621
PDF Downloads
3057
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.