Share:


Research on the impact of financial technologies companies on commercial banks financial results

Abstract

Financial technologies have evolved rapidly over the last decade and have adapted easily and quickly to consumer needs. Financial technology has encouraged commercial banks to innovate their systems and opened doors for new companies in the financial sector. Today, fintech services are widely used around the world, and fintech companies presents low-cost, in-demand and userfriendly products, so it is important to evaluate the impact of financial technologies companies to commercial banks performance and financial ratios. This article examines the concept of financial technology, the impact on banks’ financial performance, and the advantages and disadvantages of financial technology. In the analytical part, using the TOPSIS method, three of the ten companies with the largest number of payment transactions were identified as having the greatest impact on the activities of commercial banks. Regression and correlation analysis is used to evaluate technology companies impact on banks performance.


Article in Lithuanian.


Finansinių technologijų įmonių įtakos komercinių bankų finansiniams veiklos rezultatams tyrimas


Santrauka


Finansinės technologijos per pastarąjį dešimtmetį sparčiai vystėsi ir lengvai bei greitai prisitaikė prie vartotojų poreikių. Finansinės technologijos paskatino komercinius bankus diegti inovacijas savo sistemose ir kartu atvėrė duris naujoms įmonėms finansų sektoriuje. Šiuo metu finansinių technologijų (fintech) paslaugos yra plačiai naudojamos visame pasaulyje, fintech įmonės pristatė pigius, paklausius ir vartotojui prieinamus produktus, todėl svarbu įvertinti, kokią įtaką finansinių technologijų įmonės turi komercinių bankų finansiniams veiklos rezultatams. Šiame straipsnyje nagrinėjama finansinių technologijų samprata, įtaka bankų finansiniams veiklos rodikliams bei finansinių technologijų privalumai ir trūkumai. Analitinėje dalyje taikant TOPSIS metodą iš dešimties daugiausiai mokėjimo operacijų atliekančių įmonių buvo nustatytos trys, kurios daro didžiausią įtaką komercinių bankų veiklai. Regresinės analizės būdu įvertinta, kokią įtaką finansinių technologijų įmonės turi komercinių bankų finansiniams veiklos rezultatams.


Reikšminiai žodžiai: finansinės technologijos, komercinis bankas, finansinių technologijų įmonių įtaka, finansiniai veiklos rezultatai, TOPSIS metodas, koreliacinė regresinė analizė.

Keyword : financial technologies, commercial bank, influence of financial technologies, financial performance, TOPSIS method, correlation and regression analysis

How to Cite
Versockytė, B., & Burkšaitienė, D. (2023). Research on the impact of financial technologies companies on commercial banks financial results. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 15. https://doi.org/10.3846/mla.2023.17772
Published in Issue
Jan 9, 2023
Abstract Views
358
PDF Downloads
339
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Anagnostopoulos, I. (2018). Fintech and regtech: Impact on regulators and banks. Journal of Economics and Business, 100, 7–25. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.07.003

AT Kearney. (2015). The 2015 retail banking radar – Time to reinvent your banking model. https://www.kearney.com/documents/291362523/291366134/Time+to+Reinvent+Your+Banking+Model.pdf/2543d1ee-c9bb-4ea1-f111-dfde61ef3af4?t=1499343528000

Fernando, E., Suryanto, Surjandy, & Meyliana. (2019, August). Analysis of the influence of consumer behavior using FinTech services with SEM and TOPSIS. In Proceedings of 2019 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech) (pp. 93–97), Jakarta/Bali, Indonesia. IEEE. https://doi.org/10.1109/ICIMTech.2019.8843843

Gai, K., Qiu, M., & Sun, X. (2018). A survey on FinTech. Journal of Network and Computer Applications, 103, 262–273. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2017.10.011

Hossein, S. M. (2013). Consideration the effect of e-Banking on bank profitability; Case study selected Asian countries. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(11), 112–118.

Invest Lithuania. (2021). The fintech landscape in Lithuania. https://investlithuania.com/report/the-fintech-landscape-in-lithuania-report-2019-2020/

Jünger, M., & Mietzner, M. (2020). Banking goes digital: The adoption of FinTech services by German households. Finance Research Letters, 34, 101260. https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.08.008

Kazimieraitytė, M. ir Skvarciany, V. (2019). Šešėlinę ekonomiką lemiančių veiksnių tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis, 11, 1–7. https://doi.org/10.3846/mla.2019.9388

Kendall, J. (2017). Fintech companies could give billions of people more banking options. Harvard Business Review, 1. https://hbr.org/2017/01/fintech-companies-could-give-billions-of-people-more-banking-options

Kou, G., Olgu Akdeniz, Ö., Dinçer, H., & Yüksel, S. (2021). Fintech investments in European banks: A hybrid IT2 fuzzy multidimensional decision-making approach. Financial Innovation, 7(1), 1–28. https://doi.org/10.1186/s40854-021-00256-y

KPMG. (2021) Pulse of Fintech H2 2020 – Global insight. https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/02/pulse-of-fintech-h2-20-global.html

Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61(1), 35–46. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003

Lietuvos bankas. (2021). Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų veiklos apžvalga 2020. https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/31831_5550ce19776f0f2cdfdb627ddf40193c.pdf

Navaretti, G. B., Calzolari, G., Mansilla-Fernandez, J. M., & Pozzolo, A. F. (2018). Fintech and banking. Friends or foes? SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3099337

Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. Borsa Istanbul Review, 18(4), 329–340. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003

Pabedinskaitė, A. ir Činčikaitė, R. (2017). Kiekybiniai modeliavimo metodai. Technika. https://doi.org/10.20334/1563-S

Petria, N., Capraru, B., & Ihnatov, I. (2015). Determinants of banks’ profitability: Evidence from EU 27 banking systems. Procedia Economics and Finance, 20, 518–524. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00104-5

Phan, D. H. B., Narayan, P. K., Rahman, R. E., & Hutabarat, A. R. (2020). Do financial technology firms influence bank performance? Pacific-Basin Finance Journal, 62, 101210. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101210

Puschmann, T. (2017). Fintech. Business and Information Systems Engineering, 59(1), 69–76. https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6

Rekvizitai. (n. d.). Įmonių katalogas, įmonės. Žiūrėta 2022 m. sausio 17 d. Prieiga per internetą https://rekvizitai.vz.lt/

Romanova, I., & Kudinska, M. (2016). Banking and Fintech: A challenge or opportunity? In Contemporary studies in economic and financial analysis: Vol. 98. Contemporary issues in finance: Current challenges from across Europe (pp. 21–35). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1569-375920160000098002

Simavičienė, R. (2011). Kiekybinių daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumo analizė [daktaro disertacija]. Technika. http://dspace.vgtu.lt/bitstream/1/926/3/1973_Simanaviciene_Disertacija_WEB.pdf

Simanavičienė, R. ir Cibulskaitė, J. (2015). Sprendimo, gauto Topsis metodu, patikimumo statistinė analizė. Lietuvos statistikos darbai, 54(1), 110–118. https://doi.org/10.15388/LJS.2015.13886

Tanda, A., & Schena, C. M. (2019). FinTech, BigTech and Banks: Digitalisation and its impact on banking business models. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22426-4

Thakor, A. V. (2020). Fintech and banking: What do we know? Journal of Financial Intermediation, 41, 100833. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833

The World Bank. (2020). Fintech market reports rapid growth during COVID-19 pandemic. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/03/fintech-market-reports-rapid-growth-during-covid-19-pandemic

Vasiljeva, T., & Lukanova, K. (2016). Commercial banks and Fintech companies in the digital transformation: Challenges for the future. Journal of Business Management, 11, 25–33.

Wolde, T. H., Kolech, A. G., & Dadi, M. D. (2020). Factors affecting profitability of insurance companies in Ethiopia. Journal of International Trade, Logistics and Law, 6(2), 106–118.

Žilinskij, G. ir Patackaitė, K. (2020). Finansinių technologijų įmonių, teikiančių tarptautinių mokėjimų paslaugas, įtakos bankų sektoriui analizė. Iš 23-iosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Ekonomika ir vadyba“, Vilnius. https://doi.org/10.3846/vvf.2020.034