Share:


Feasibility study of heat recovery form treated wastewater in wastewater treatment plant and use it in nearby object

Abstract

Nowadays, the supply of energy from renewable energy sources is important in the energy sector of every country, so it is necessary to pay attention to alternative sources with thermal potential. The aim of this article is to perform an analysis of the possibilities of using heat from the wastewater treated at the Vilnius wastewater treatment plant. The work determines the temperature and flow fluctuations of the wastewater treated in the treatment plant, the theoretical heat potential. The heat demand of a commercial building is calculated. Based on these data, the parameters of a heat pump using treated wastewater are determined and a system model is created in a energy simulation software and the heat supply of the building is estimated.


Article in Lithuanian.


Išvalytų nuotekų šilumos atgavimo nuotekų valykloje ir panaudojimo gretimame objekte galimybių analizė


Santrauka


Straipsnyje analizuojamos šilumos atgavimo iš Vilniaus nuotekų valykloje išvalytų nuotekų bei jos panaudojimo netoliese esančio stambaus objekto šilumos poreikiams tenkinti galimybės. Darbe nustatomi valykloje išvalytų nuotekų temperatūros ir debito svyravimai ir teorinis atliekinės šilumos potencialas. Apskaičiuojami prekybos paskirties pastato šilumos poreikiai. Remiantis šiais duomenimis nustatomi šilumos siurblio, naudojančio išvalytas nuotekas, šiluminiai parametrai ir sudaromas sistemos skaitmeninis modelis kompiuterinėje programoje bei įvertinamas pastato aprūpinimas šiluma.


Reikšminiai žodžiai: atsinaujinantys energijos ištekliai, nuotekų valykla, šilumos siurblys, šilumos energija, prekybos pas­kirties pastatas, EnergyPRO.

Keyword : renewable energy sources, wastewater treatment plant, heat pump, thermal energy, commercial building, EnergyPRO

How to Cite
Bogdan, D., & Čiuprinskas, K. (2022). Feasibility study of heat recovery form treated wastewater in wastewater treatment plant and use it in nearby object. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.17237
Published in Issue
Sep 7, 2022
Abstract Views
73
PDF Downloads
45
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

EMD International. (2022). EnergyPRO software. https://www.emd-international.com/energypro/

Hepbasli, A., Biyik, E., Ekren, O., Gunerhan, H., & Araz, M. (2014). A key review of wastewater source heat pump (WWSHP) systems. Energy Conversion and Management, 88, 700–722. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.08.065

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. (2017). Įsakymas „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (2017, liepos 19, Nr. 1-196). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e678baa26cbd11e7aefae747e4b63286?jfwid=bkaxkxli

Popiel, C. O., & Wojtkowiak, J. (1998). Simple formulas for thermophysical properties of liquid water for heat transfer calculations (from 0°C to 150°C). Heat Transfer Engineering, 19(3), 87–101. https://doi.org/10.1080/01457639808939929

Rogoža, A., Šiupšinskas, G., & Bielskus, J. (2021). Case analysis of heat pump integration in district heating system. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 13, 1–6. https://doi.org/10.3846/mla.2021.15272

Somogyi, V., Sebestyén, V., & Domokos, E. (2018). Assessment of wastewater heat potential for district heating in Hungary. Energy, 163, 712–721. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.07.157