Share:


Densifying of urban territories

Abstract

In the 20th century city dwellers started facing various kinds of problems determined by the expansion of cities. Territorial growth caused serious environmental problems, intensive traffic and increased criminal behavior. For more than one hundred years cities have been seen as polluted, dangerous and even harmful for human health. Cities developed by different models of urban planning, which were influenced by architectural trends, economic situations, customs of the inhabitants. Technological revolutions, wars caused different changes of urban structures. In some cases some of the territories are not used anymore or used inefficiently. Damaged urban fiber has to be restored because usually it negatively affects the citizens living around it. Still, the city is quite a static and inert structure, urban transformations demand a lot of money, time and efforts .


Article in Lithuanian.


Urbanistinio miesto audinio atkūrimas reintegruojant ekstensyviai užstatytas teritorijas


Santrauka. Dvidešimtajame amžiuje miesto gyventojai susidūrė su įvairiomis problemomis, kurias lėmė miestų plėtra. Teritorinų miestų ekspansija sukėlė rimtų aplinkos apsaugos problemų, suintensyvėjo eismas, padidėjo nusikalstamumas. Pastarųjų šimtmetį miestai apibšdinami kaip užteršti, pavojingi ir netgi žalingi sveikatai. Miestų plėtra pradėta organizuoti pagal įvairius urbanistinio planavimo modelius, kuriuos veikė vyravusios architektšrinės tendencijos, ekonominė situacija bei gyventojų papročiai. Technologinis progresas, karai darė didelę įtaką susiklosčiusioms urbanistinėms struktūroms. Tam tikrais atvejais kai kurios teritorijos tapo apleistos ar nepakankamai išnaudojamos. Tokios „urbanistinės dykros“ neigiamai veikia aplinkines teritorijas, miesto struktūra praranda vientisumų. Visavertiškai atkurti pažeistas miesto užstatymo struktūras įmanoma tik kuriant urbanistines plėtros ir tankinimo strategijas.


Reikšminiai žodžiai: ekstensyvus užstatymas, urbanistinis vientisumas, užstatymo struktūra, kaimynystės vienetas, užstatymo intensyvinimas, urbanistinė tankinimo strategija, reintegracija.

Keyword : urban density, urban integrity, urban structure, neighborhood unit, densifying urban territories, reintegration

How to Cite
Mačiulis, A. (2011). Densifying of urban territories. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(2), 27-30. https://doi.org/10.3846/mla.2009.2.06
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
374
PDF Downloads
195
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.