Share:


Optimal height calculation and modelling of noise barrier

Abstract

Transport is one of the main sources of noise having a particularly strong negative impact on the environment. In the city, one of the best methods to reduce the spread of noise in residential areas is a noise barrier. The article presents noise reduction barrier adaptation with empirical formulas calculating and modelling noise distribution. The simulation of noise dispersion has been performed applying the CadnaA program that allows modelling the noise levels of various developments under changing conditions. Calculation and simulation is obtained by assessing the level of noise reduction using the same variables. The investigation results are presented as noise distribution isolines. The selection of a different height of noise barriers are the results calculated at the heights of 1, 4 and 15 meters. The level of noise reduction at the maximum overlap of data, calculation and simulation has reached about 10%.


Article in Lithuanian.


Slopinimo ekrano optimalaus aukščio nustatymo  skaičiavimas ir modeliavimas


Anotacija. Transportas yra vienas pagrindinių triukšmo šaltinių, darantis ypač didelę neigiamą įtaką aplinkai. Daugeliu atvejų miestuose vienas iš tinkamiausių metodų mažinti triukšmo sklidimą į gyvenamąsias teritorijas yra triukšmo slopinimo sienelės. Straipsnyje pristatoma, kaip triukšmo mažinimo ekranas pritaikomas gyvenvietėje skaičiuojant empirinėmis formulėmis ir modeliuojant triukšmo sklaidą. Triukšmo sklaida modeliuota programa „CadnaA“, leidžiančia modeliuoti triukšmo lygių pokyčius keičiant įvairias sąlygas. Skaičiavimo ir modeliavimo būdu gaunamas triukšmo lygio sumažėjimas vertinamas naudojant tuos pačius kintamuosius. Parenkant skirtingo aukščio triukšmo slopinimo ekranus, skaičiuojami rezultatai 1, 4, 15 m aukščiuose. Triukšmo lygio sumažėjimo gautų duomenų didžiausias nesutapimas skaičiavimo ir modeliavimo būdu siekė apie 10 %.


Reikšminiai žodžiai: triukšmo slopinimo ekranas, triukšmas, triukšmo sklaidos modeliavimas, „CadnaA“.

Keyword : noise barrier, noise, modelling noise pollution, CadnaA

How to Cite
Grubliauskas, R., & Butkus, D. (2011). Optimal height calculation and modelling of noise barrier. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 30-34. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.06
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
280
PDF Downloads
106
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.