Share:


Research of defects in spur gear

Abstract

This study presents a review of gear diagnostic methods. Also presented nonlinear dynamic model of spur gear. We modeled backlash, bearing flexibility and variable teeth stiffness.


Article in Lithuanian.


Cilindrinių tiesiakrumplių krumpliaračių pažaidų tyrimas


Santrauka. Dėl kintamo pavaros vibracinio akytumo krumpliaratinėje pavaroje sužadinami virpesiai. Eksploatuojant atsiranda pažaidų ir padidėja mechanizmo vibracinis aktyvumas. Norint nustatyti pažaidos tipą matuojami detalių poslinkiai, greičiai ir pagreičiai. Straipsnyje pateikta duomenų, gautų diagnostikos metu, apdorojimo metodų apžvalga. Aprašytas dinaminis modelis, kuriuo remiantis galima modeliuoti skirtingas krumpliaračių pažaidas, atsirandančias eksploatuojant.


Reikšminiai žodžiai: tiesiakrumplė cilindrinė pavara, vibracija, dinaminis modelis, pažaidos, duomenų apdorojimo metodai.

Keyword : spur gear vibration, dynamic model, damage, data processing methods

How to Cite
Skrickij, V. (2010). Research of defects in spur gear. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(4), 91-94. https://doi.org/10.3846/mla.2010.079
Published in Issue
Aug 31, 2010
Abstract Views
277
PDF Downloads
191
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.