Share:


Research on cutting the plasma of aluminium alloys

Abstract

The paper analyses the plasma cutting process of nonferrous metals. The influence of aluminium and modes of brass plates cut on the quality of the cut using air plasma are presented. The modes of plasma cutting counting differences in speed, flow, the tip of the angle and the distance between the shell and the cutting plate are analysed. According to the given results, dependences are proposed. A particular influence of the cut parameter on the quality of the cut is determined.


Article in Lithuanian.


Aliuminio plazminio pjovimo tyrimai


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas spalvotųjų metalų plazminio pjovimo procesas. Tiriama aliuminio plazminio pjovimo režimų įtaka pjūvio kokybei, naudojant oro plazmą. Pateikiami plazminio pjovimo režimai keičiant pjovimo greitį, srovę, pjoviklio pasvirimo kampą, atstumą tarp tūtos ir pjaunamos plokštelės. Remiantis gautais rezultatais pateikiamos priklausomybės. Nurodoma konkretaus pjovimo parametro įtaka pjūvio kokybei.


Reikšminiai žodžiai: plazminis pjovimas, aliuminio pjovimas, plazminio pjovimo parametrai.

Keyword : plasma cutting, aluminium cutting, parameters of plasma cutting

How to Cite
Jašinskas, M., Gedzevičius, I., Garbinčius, G., & Gargasas, J. (2010). Research on cutting the plasma of aluminium alloys. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(4), 83-87. https://doi.org/10.3846/mla.2010.077
Published in Issue
Aug 31, 2010
Abstract Views
296
PDF Downloads
189
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.