Share:


Methods of forecasting in foreign exchange market

Abstract

The study deals with the interaction of technical and fundamental analysis in forecasting the foreign exchange market. Different forecasting approaches for market participants were discussed and forecasting strategies analyzed. Pressing problems, further areas of research and identified trends to investigations in the future were also reviewed.


Article in Lithuanian.


Analizės metodai pasaulinėje valiutų rinkoje


Santrauka. Nagrinėjama techninės ir fundamentaliosios analizių sąveika priimant sprendimus pasaulinėje valiutų rinkoje. Aptariamos rinkos dalyvių grupės, taikančios skirtingus prognozavimo metodus, ir analizuojami šie metodai. Aptariamos aktualios problemos, nurodomos sritys, kurias būtina tirti toliau, įvardijamos tyrimų tendencijos.


Reikšminiai žodžiai: techninė analizė, fundamentalioji analizė, analizės metodai, pasaulinė valiutų rinka.

Keyword : technical analysis, fundamental analysis, analytical methods, the global currency market

How to Cite
Valiulis, D. (2010). Methods of forecasting in foreign exchange market. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(4), 69-72. https://doi.org/10.3846/mla.2010.074
Published in Issue
Aug 31, 2010
Abstract Views
350
PDF Downloads
253
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.