Share:


The research of influence of vibromechanical treatment on ni coatings PT-19N-01 adhesion

Abstract

Thermal spray coating is very widely used in various fields. It is technologically simple, compact, inexpensive, universal and mobile mode, which ensures a high process efficiency and good surface quality. In this paper, the examination of the possibilities to improve nickel base coating properties made by thermal spraying with vibromechanical treatment into the coating process. Studies at 30, 60, 90, 120, 150 Hz frequencies of introducing vibrations, and three different vibration amplitudes (different signal strength), the steel S235JR specimens was coated by thermal spraying. The nickel base powder PT-19N-01 for thermal spraying was used. The analysis of experimental results shows that, irrespective of signal strength and frequency, adhesion is low. Maximum adhesion value was achieved when the working frequency of vibromechanical treatment was 120 Hz, and the signal strength of 10 V. The lowest adhesion value was achieved when vibromechanical treatment frequency was 30 Hz, and the signal strength of 5 V.


Article in Lithuanian


Nikelinių dangų PT-19N-01 vibromechaninio apdirbimo įtakos adhezijai tyrimas


Santrauka


Terminio purškimo būdu gautos dangos plačiai naudojamos įvairiose srityse. Šiame darbe aptariami pagrindiniai milteliniu liepsniniu būdu užpurkštų dangų trūkumai, nagrinėjama galimybė pagerinti dangų savybes, purškimo metu naudojant mechaninius virpesius. Tyrimų metu esant 30, 60, 90, 120, 150 Hz nustatytų virpesių dažniams ir trims skirtingoms virpesių amplitudėms (skirtingas signalo stiprumas), ant konstrukcinio plieno S235JR detalių buvo užpurkštos dangos. Purkšta naudojant nikelio pagrindo miltelius PT-19N-01. Išanalizavus eksperimentų rezultatus matyti, kad nepriklausomai nuo signalo stiprumo ir dažnio adhezijos reikšmė yra žema. Didžiausia adhezijos reikšmė pasiekta tuomet, kai vibromechaninio apdirbimo dažnis buvo 120 Hz, o signalo stiprumas 10 V. Mažiausia adhezijos reikšmė buvo, kai vibromechaninio apdirbimo dažnis 30 Hz, o signalo stiprumas 5 V.


Reikšminiai žodžiai: vibromechaninis apdirbimas, terminis purškimas, adhezijos tyrimas, nikelio pagrindo dangos.

Keyword : vibromechanical treatment, thermal spraying, adhesion test, nickel base powder

How to Cite
Stukas, T., & Černašėjus, O. (2010). The research of influence of vibromechanical treatment on ni coatings PT-19N-01 adhesion. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(4), 65-68. https://doi.org/10.3846/mla.2010.073
Published in Issue
Aug 31, 2010
Abstract Views
278
PDF Downloads
113
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.