Share:


The impact of the welded joints made of X8CrNiTi18–10 stainless steel on the reliability estimation of pipes

Abstract

The chrome-nickel stainless steels of austenitic class applied in chemistry and energy industry are often used in the production of exceptional structures employed in an environment aggressive and dangerous for human life. Therefore, it is particularly significant for durability and reliability requirements. The article explores cracks that appeared in a tube made of X8CrNiTi18–10 austenitic steel. The examined pipe has worked for 90 000 hours under high temperature and pressure in an aggressive media. To establish reasons for developed cracks, chemical composition, strength, hardness testing and metallographic structures have been examined. The performed investigations will prevent from potential emergencies and help with a more accurate assessment of the pipes made of particularly this class of steel in order to ensure operational reliability and durability in the future.


Article in Lithuanian.


Nerūdijančiojo plieno X8CrNiTi18–10 suvirintųjų jungčių įtakos vamzdžių eksploataciniam patikimumui tyrimas


Santrauka. Chemijos ir energetikos pramonėje iš austenitinės klasės chromnikelinių nerūdijančių plienų dažnai gaminamos svarbios konstrukcijos, naudojamos agresyviose ir pavojingose žmogaus gyvybei aplinkose, todėl joms keliami ypač aukšti ilgaamžiškumo ir patikimumo reikalavimai. Pateikiamas iš chromnikelinio austenitinės klasės X8CrNiTi18-10 plieno vamzdyje atsiradusių įtrūkių tyrimas. Šis vamzdis 90 000 valandų buvo naudotas agresyvioje terpėje, veikiant aukštai temperatūrai ir slėgiui. Įtrūkių atsiradimo priežastims nustatyti buvo atlikti cheminės sudėties, stiprumo, kietumo bandymai ir metalografiniai struktūrų tyrimai. Šie bandymai ir tyrimai padės užkirsti kelią galimoms avarijoms, tiksliau prognozuoti ir įvertinti vamzdžių, pagamintų iš šios klasės plieno, eksploatacinį patikimumą ir ilgaamžiškumą ateityje.


Reikšminiai žodžiai: X8CrNiTi18–10, įtrūkiai, austenitinis plienas.

Keyword : X8CrNiTi18–10, cracks, austenitic steel

How to Cite
Skindaras, R., Bendikas, J., & Kumšlytis, V. (2010). The impact of the welded joints made of X8CrNiTi18–10 stainless steel on the reliability estimation of pipes. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(4), 53-58. https://doi.org/10.3846/mla.2010.070
Published in Issue
Aug 31, 2010
Abstract Views
318
PDF Downloads
135
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.