Share:


Research on the efficiency of side exhausters

Abstract

The article focuses on the relevant technology of environmental protection which includes an effective collection, disposal and control of aerosol and gases contaminants removed from the evaporating surfaces of electroplating tanks. The task of the paper is to help with finding the new ways of collecting and disposing aerosol pollution and to reduce the quantity of equipment and service costs. The article also discusses pollution formation and sorts and performance of side draft and slot hoods for vapour capture. Besides, the paper deals with the formation of vapour over the tank and the features of benefit that depend on absorber‘s shape. Exhaust velocity and its dependencies are analyzed.


Article in Lithuanian.


Šoninių siurbtuvų efektyvumo tyrimas


Santrauka. Nagrinėjamos aplinkos apsaugos technologijos sprendžiant, kaip efektyviai rinkti, šalinti ir kontroliuoti oro teršalus, kurie susidaro virš galvaninių vonių garuojančių paviršių. Darbo tikslas – ieškoti būdų, kaip gerinti oro taršos surinkimą ir šalinimą bei mažinti jos kiekį ir priežiūros įrangos sąnaudas. Aptariamas taršos formavimasis, garų surinkimo šoninių siurbtuvų rūšys, jų veikimas, taip pat garų išsiskyrimo virš vonių ypatumai ir siurbtuvo efektyvumo priklausomybė nuo formos ir sukurto slėgio. Analizuojami siurbimo greičiai ir jų priklausomybės.


Reikšminiai žodžiai: galvaninė vonia, oro tarša, šoninis siurbtuvas.

Keyword : electroplating tank, air contamination, side exhauster

How to Cite
Tetsman, I., & Striška, V. (2010). Research on the efficiency of side exhausters. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(4), 42-45. https://doi.org/10.3846/mla.2010.067
Published in Issue
Aug 31, 2010
Abstract Views
268
PDF Downloads
161
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.