Share:


About the possibility of using ultrasound in thermal spray technologies

Abstract

The present article introduces a survey on ultrasonic technologies applied to material processing and describes the possibilities of improving the quality of coating made by thermal spraying introducing ultrasound into the covering process. The article contains the results of some other research works and discusses a number of conclusions about the possibilities of applying ultrasound in thermal spray technologies.


Article in Lithuanian.


Apie galimybes ultragarsą naudoti terminio purškimo technologijose


Santrauka. Straipsnyje apžvelgiamos pagrindinės medžiagų apdorojimo ultragarsu technologijos ir nagrinėjamos galimybės naudoti ultragarso virpesius terminio purškimo procesuose. Pristatoma šios srities tiriamųjų darbų rezultatų apžvalga rodo, kad ultragarsas gali būti sėkmingai pritaikytas siekiant gerinti purkštųjų dangų savybes. Remiantis literatūros šaltinių analize pateikiamos išvados apie galimybę ultragarsą naudoti terminio purškimo technologijose.


Reikšminiai žodžiai: dangos, terminis purškimas, ultragarsas, savybių gerinimas.

Keyword : coatings, thermal spraying, ultrasound, amelioration of properties

How to Cite
Škamat, J., & Valiulis, A. V. (2010). About the possibility of using ultrasound in thermal spray technologies. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(4), 39-41. https://doi.org/10.3846/mla.2010.066
Published in Issue
Aug 31, 2010
Abstract Views
260
PDF Downloads
161
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.