Share:


Research of human postural balance parameters

Abstract

In present article postural balance between subjects with stroke and healthy subjects, is being investigated with eyes opened and eyes closed. In the research participated 30 healthy subjects and 15 subjects with stroke. At the same time two experimental measurements were performed – postural balance was measured using balance platform and oscillations of the centre of mass were observed using two-axial accelerometer. It was noted, that amplitudes of subjects with stroke were larger almost two times than control group’s of healthy subjects. It was find out, that ratios of pressure distribution on both left and right legs are in range from 1 to 0.9 for healthy subjects, and ratios below 0.9 are common for subjects with stroke. When subjects were standing with eyes closed, sway amplitudes were higher and the ratios of load distribution on left and right legs were lower.


Article in Lithuanian.


Žmogaus pusiausvyros parametrų tyrimas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama sveikų ir galvos smegenų insultą patyrusių savanorių kūno pusiausvyra ramiai stovint užmerktomis ir atmerktomis akimis. Tyrime dalyvavo 30 sveikų ir 15 galvos smegenų insultą patyrusių savanorių. Buvo atlikti 2 eksperimentiniai tyrimai vienu metu – pusiausvyros stebėjimas naudojant jėgos platformą ir žmogaus masės centro svyravimų stebėjimas naudojant pagreičių jutiklį. Nustatyta, kad savanorių, patyrusių galvos smegenų insultą, svyravimų amplitudė du kartus didesnė negu sveikų savanorių. Pastebėta, kad sveikų savanorių kairės ir dešinės kojų spaudimo santykis yra nuo 0,9 iki 1, o galvos smegenų insultą patyrusių savanorių – mažesnis nei 0,9. Tiriant pusiausvyrą užmerktomis akimis, svyravimų amplitudės padidėjo, o santykinis pasiskirstymas tarp dešinės ir kairės kojų buvo mažesnis.


Reikšminiai žodžiai: žmogaus kūno pusiausvyra, kojų spaudimo santykis, jėgos plokštė, insultas.

Keyword : human postural balance, foot pressure ratio, balance platform, stroke

How to Cite
Griškevičius, J., Jarmalienė, E., & Maskeliūnaitė, I. (2010). Research of human postural balance parameters. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(4), 35-38. https://doi.org/10.3846/mla.2010.065
Published in Issue
Aug 31, 2010
Abstract Views
293
PDF Downloads
456
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.