Share:


Research on the influence of orthopaedic inserts on pressure distribution in the foot

Abstract

The article examines the influence of individual orthopaedic inserts on pressure distribution in the foot. Feet deformations, types of orthopaedic inserts, materials and pressure in the foot testing methods are discussed. Experimental computer measurements of pressure in the foot before and after the use of inserts have been done. During research, the inserts made of different kinds of materials selected according to human weight, pathology, skin sensitivity and many other reasons has been used. It has been determinated that orthopaedic inserts have a more noticeable impact on children whose feet is adjusted easier if compared with those of adults.


Article in Lithuanian.


Ortopedinių įdėklų įtakos slėgio pasiskirstymui pėdoje tyrimas


Santrauka. Nagrinėjama individualių ortopedinių įdėklų įtaka slėgio pasiskirstymui pėdoje. Aptariamos pėdų deformacijos, ortopedinių įdėklų tipai, medžiagos, slėgio pėdoje tyrimo metodai. Atlikti eksperimentiniai kompiuteriniai slėgio pėdoje matavimai prieš įdėklų naudojimą ir po jo. Šio tyrimo metu buvo naudojami įdėklai iš įvairių medžiagų, parinktų pagal žmogaus svorį, patologiją, odos jautrumą ir daugelį kitų priežasčių. Nustatyta, kad ortopedinių įdėklų įtaka labiau pastebima vaikams, kurių pėdos, lyginant su suaugusiųjų, koregavosi daug lengviau.


Reikšminiai žodžiai: ortopediniai įdėklai, slėgio pasiskirstymas pėdoje, kompiuterinis pėdų tyrimas.

Keyword : orthopaedic insoles, pressure distribution in foot, computer foot analysis

How to Cite
Rutulys, I., & Šešok, A. (2010). Research on the influence of orthopaedic inserts on pressure distribution in the foot. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(4), 31-34. https://doi.org/10.3846/mla.2010.064
Published in Issue
Aug 31, 2010
Abstract Views
309
PDF Downloads
301
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.