Share:


Frequency properties of the non-homogeneous periodical line

Abstract

Frequency properties of the non-homogeneous periodical line are analyzed. The model of the signal path containing the non-homogeneous periodical line is presented. The programs for calculation of line input impedance and transfer coefficient were developed. Calculation results are presented and analyzed. They show that the stop–band appears due to periodical inhomogeneities. Its central frequency depends on the length of the period of the line. The width of the stop–band and the attenuation in it depend on intensities of periodical inhomogeneities.


Article in Lithuanian.


Linijų su periodiniais netolygumais savybių tyrimas


Santrauka. Siekiant atskleisti nevienalytiškumo įtaką lėtinimo sistemų savybėms nagrinėjama ilgoji linija su periodiniais netolygumais. Linijos savybių analizei sudarytos įėjimo varžos ir perdavimo koeficiento dažninių charakteristikų skaičiavimo programos. Parodyta, kad linija su periodiniais netolygumais įgyja užtvarinio filtro savybes.


Reikšminiai žodžiai: ilgoji linija, periodiniai netolygumai, įėjimo varža, perdavimo koeficientas, lėtinimo koeficientas.

Keyword : electromagnetic lines, periodical in-homogeneities, characteristic impedance, stop-band, frequency responses

How to Cite
Katkevičius, A. (2010). Frequency properties of the non-homogeneous periodical line. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(1), 108-111. https://doi.org/10.3846/mla.2010.024
Published in Issue
Feb 28, 2010
Abstract Views
377
PDF Downloads
208
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.