Share:


Quality assessment of optic nerve disk images

Abstract

Analysis of optic nerve disk is done for different categories of images. Optic nerve disk images of the same eye and of different eyes of good and bad quality are investigated using spectral, histogram, edge parameters. Results show that mean power spectrum is the best parameter for separating images into quality classes in the same eye image case and mean power spectrum of high frequency is the best parameter for separating images into quality classes in the different eye image case.


Article in Lithuanian.


Regos nervo disko vaizdų kokybės vertinimas


Santrauka. Analizuojami regos nervo disko vaizdai, kuriems skaičiuoti globalūs vaizdo intensyvumo, ribų kiekio ir spektriniai parametrai, siekiant nustatyti kurie iš jų geriausiai nusakytų vaizdų kokybę. Tyrimui panaudoti tos pačios akies ir skirtingų akių gerų ir prastos kokybės klasių regos nervo disko vaizdai. Rezultatai rodo, kad analizuojant tos pačios akies regos nervo disko vaizdus, geriausiai kokybę atspindi vidutinis galios spektras. Tiriant skirtingų akių regos nervo disko vaizdus, gerų ir blogų vaizdų kokybės klasės aiškiausiai išsiskiria, kai skaičiuojamas aukštųjų dažnių vidutinis galios spektras.


Reikšminiai žodžiai: akies dugno vaizdai, regos nervo diskas, vaizdo kokybės vertinimas, vaizdo parametrai.

Keyword : eye-ground images, optic nerve disk, image quality assessment, image parameters

How to Cite
Puzienė, V., & Jegelevičius, D. (2010). Quality assessment of optic nerve disk images. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(1), 5-8. https://doi.org/10.3846/mla.2010.001
Published in Issue
Feb 28, 2010
Abstract Views
399
PDF Downloads
190
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.