Vol 28 No 2 (2020)

Published: 2020-03-23

Articles

Effects of changing scales on landscape patterns and spatial modeling under urbanization

Jinming Yang, Shimei Li, Jingwei Xu, Xiaojie Wang, Xiaoguang Zhang
Abstract 1105 | PDF Downloads 628 | DOI https://doi.org/10.3846/jeelm.2020.12081

Page 62-73

Prediction and optimization of a desulphurization system using CMAC neural network and genetic algorithm

Zhiwei Kong, Yong Zhang, Xudong Wang, Yueyang Xu, Baosheng Jin
Abstract 1017 | PDF Downloads 505 | DOI https://doi.org/10.3846/jeelm.2020.12098

Page 74-87