Share:


Evaluation of radionuclide concentration in the bottom ground of water reservoirs and waterside soil

    Dainius Jasaitis Affiliation
    ; Milda Pečiulienė Affiliation
    ; Aloyzas Girgždys Affiliation

Abstract

The paper covers evaluation of concentration of natural and artificial radionuclides found in the soil and the bottom ground of water reservoirs. It was measured that radionuclide concentration in the soil is bigger than that in the bottom ground of water reservoirs (40K concentration in the ground equals 500 Bq/kg, in the bottom ground ‐ about 200 Bq/kg). Positive correlation was set among all types of radioisotopes. Correlation quotient between artificial radionuclide 137Cs and natural radionuclides amounts to zero.


Radionuklidų koncentracijų vandens telkinių dugno grunte bei kranto dirvoje įvertinimas


Santrauka. Darbe įvertintos gamtinės bei dirbtinės kilmės radionuklidų, esančių dirvoje bei vandens telkinių dugno grunte, koncentracijos. Nustatyta, kad daugumos radionuklidų koncentracijos dirvoje yra didesnės nei vandens telkinių dugno grunte (40K koncentracija dirvoje vidutiniškai siekia 500 Bq/kg, o dugno grunte – apie 200 Bq/kg). Nustatytas teigiamas koreliacinis ryšys tarp visų gamtinės kilmės radioizotopų, o dirbtinio radionuklido 137Cs ir gamtinės kilmės radionuklidų koreliacijos koefi‐cientai artimi nuliui.


Reikšmianiai žodžiai: jonizuojančioji spinduliuotė, gamtinės kilmės radionuklidai, savitasis aktyvumas, dugno gruntas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : ionizing radiation, natural radionuclides, specific activity, bottom ground, soil

How to Cite
Jasaitis, D., Pečiulienė, M., & Girgždys, A. (2004). Evaluation of radionuclide concentration in the bottom ground of water reservoirs and waterside soil. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 12(3), 85-90. https://doi.org/10.3846/16486897.2004.9636824
Published in Issue
Sep 30, 2004
Abstract Views
322
PDF Downloads
216
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.