Share:


Equivalent dose rate of ionizing radiation above water reservoirs in Vilnius

    Milda Pečiulienė Affiliation
    ; Dainius Jasaitis Affiliation
    ; Gražina Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Affiliation
    ; Aloyzas Girgždys Affiliation

Abstract

The paper discusses search of possible pollution sources of natural radionuclides; the measuring method (using the GPS system) of the equivalent dose rate of the environment is introduced; the equivalent dose rate of water reservoirs of Vilnius is measured; the values and variations of equivalent dose rate are evaluated; it is found that the values cover the range from 10 nSv/h to 85 nSv/h; it is noticed that the values measured above water are distinctly less than the equivalent dose rate above the soil surface; comparative analysis between the equivalent dose rate of open water reservoirs of Vilnius and other rivers and lakes of Lithuania is carried out.


Jonizuojančiosios spinduliuotės lygiavertės dozės galia virš Vilniaus miesto vandens telkinių


Santrauka. Straipsnis apie galimų taršos radionuklidais šaltinių paieškos būdus. Pateikiamas tam tikslui sukurtas mobilusis metodas (taikant GPS sistemą) jonizuojančiosios spinduliuotės lygiavertės dozės galiai aplinkoje išmatuoti. Nustatyta jonizuojančiosios spinduliuotės lygiavertės dozės galia virš Vilniaus teritorijoje esančių vandens telkinių ir įvertinti jos pokyčiai. Nustatytas reikšmių diapazonas – nuo 10 nSv/h iki 85 nSv/h. Išmatavus pastebėta, kad virš vandens jonizuojančiosios spinduliuotės lygiavertės dozės galia daug mažesnė nei virš dirvos paviršiaus. Palyginta jonizuojančiosios spinduliuotės lygiavertės dozės galia virš Vilniaus miesto atvirų vandens telkinių ir kitų Lietuvos upių ir ežerų.


Reikšminiai žodžiai: jonizuojančioji spinduliuotė, gamtinės kilmės radionuklidai, apšvita, dozimetrija, lygiavertės dozės galia.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : ionizing radiation, natural radionuclides, exposure, dosimetry, equivalent dose rate

How to Cite
Pečiulienė, M., Jasaitis, D., Grigaliūnaitė-Vonsevičienė, G., & Girgždys, A. (2004). Equivalent dose rate of ionizing radiation above water reservoirs in Vilnius. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 12(2), 53-57. https://doi.org/10.3846/16486897.2004.9636817
Published in Issue
Jun 30, 2004
Abstract Views
308
PDF Downloads
211
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.