Share:


Modelling and forecasting of country tourism development in Lithuania

    Marija Burinskiene Affiliation
    ; Vitalija Rudzkiene Affiliation

Abstract

Development trends of the European Union society show that tourism has the highest increase rate. Tourism is an important branch of every country's economy, because tourism consumption spreads over a large number of goods and services. In the last years development of country tourism in Lithuania has had a strong support from the government as well as the EU funds. The effect of economic variables on forecasting accuracy of guest numbers in Aukštaitija National Park is examined using ARMA models. The empirical results show that country tourism has a positive linear trend and the consumer price index can be used as an explanatory variable forecasting country guest number.


Kaimo turizmo plėtros modeliavimas ir prognozavimas


Santrauka. Europos Sąjungos raidos tendencijos byloja, kad didžiausi yra turizmo plėtros tempai. Turizmas ‐ tai svarbi kiekvienos šalies ekonomikos dalis, nes turizmo poreikiai sukuria daug papildomų prekių ir paslaugų. Per pastarąjį dešimtmetį kaimo turizmui skiriama valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Siekiant nustatyti ekonominių kintamųjų įtaką Aukštaitijos nacionalinio parko svečių skaičiaus prognozavimo tikslumui, taikytas ARMA modelis. Empiriniai rezultatai rodo, kad kaimo turizmas plėtojasi teigiama augimo kryptimi, o vartojimo kainų indeksas gali būti taikomas kaip pagrindinis kintamasis prognozuojant svečių skaičių šalyje.


Reikšminiai žodžiai: turizmo plėtra, laiko eilutės, ARMA modeliai, vartojimo kainų indeksas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : tourism development, time series, ARMA models, consumer price index

How to Cite
Burinskiene, M., & Rudzkiene, V. (2005). Modelling and forecasting of country tourism development in Lithuania. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(3), 116-120. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636858
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
252
PDF Downloads
196
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.