Share:


Remediation technologies for soils contaminated with heavy metals

    Audrone Jankaite Affiliation
    ; Saulius Vasarevičius Affiliation

Abstract

Heavy metals, such as lead, chromium, zinc, cadmium and cooper may cause hazardous harm to human health and the environment because of their dissolubility and mobility. Selection of the most appropriate soil remediation method depends on site characteristics, concentration, types of pollutants to be removed and the final use of a contaminated medium. This paper reviews soil remediation technologies, such as isolation and containment, solidification/ stabilization technologies, soil washing and flushing technologies, electrokinetics and phytoremediation.


Sunkiaisiais metalais užterštų dirvožemių atkūrimo būdai


Santrauka. Sunkieji metalai, tokie kaip: švinas, chromas, cinkas, kadmis, varis ir gyvsidabris, – gali sukelti didelę žalą aplinkai ir žmonių sveikatai. Tinkamiausias dirvožemio išvalymo ir atkūrimo būdas parenkamas atsižvelgiant į vietovės charakteristikas, medžiagų koncentracijas, teršalų, kurie gali būti pašalinti, kiekį, bei numatant, kur vėliau užterštą terpę panaudoti. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama atkūrimo metodams. Straipsnyje trumpai aprašomi tokie dirvožemio atkūrimo metodai, kaip dalelių sulaikymas ir atskyrimas, stabilizacijos technologijos, elektrokinetinis atkūrimas, dirvožemio išplovimas bei fitoremediacija.


Reikšminiai žodžiai: vertikalieji ir horizontalieji barjerai, dirvožemio plovimas, elektrokinetinis atkūrimas, fitoremediacija.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : vertical and horizontal barriers, vitrification, soil washing, soil flushing, electrokinetics, phytoremediation

How to Cite
Jankaite, A., & Vasarevičius, S. (2005). Remediation technologies for soils contaminated with heavy metals. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(2), 109-113. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636854
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
490
PDF Downloads
221
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.