Share:


Ionizing radiation in buildings: situation and dealing with problems

    Donatas Butkus Affiliation
    ; Gendrutis Morkūnas Affiliation
    ; Laima Pilkyte Affiliation

Abstract

Among many artificial and natural sources of exposure the exposure which is received indoors is very important both from the point of view of its magnitude and necessity of optimization. Such sources as indoor radon and natural radionuclides in construction materials are the most significant ones. The survey results of national indoor radon show that its concentrations might be rather high in some regions. Construction materials can be a significant source of indoor radon, however, in Lithuania external exposure due to radionuclides in these materials is much more important. Very often natural exposure is neglected from the point of view of radiation protection. Such measures as raising of public awareness, application of radiation protection and construction‐related regulations, remedial measures for radon indoors should be taken in solving the problem. Necessity of optimization of protection from radiation indoors is emphasized.


Jonizuojančioji spinduliuotė patalpose: būklė ir problemų sprendimo būdai


Santrauka. Apšvitos dozė, tenkanti patalpose esantiems žmonėms, yra labai reikšminga tarp kitų gamtinių ir dirbtinių šaltinių nulemtų poveikio dozių. Svarbu ir šios dozės dydis, ir būtinybę ją optimizuoti. Svarbiausieji apšvitos šaltiniai patalpose yra radonas ir gamtiniai radionuklidai statybinėse medžiagose. Lietuvoje atliktų radono tūrinio aktyvumo patalpose matavimų rezultatai rodo, kad šis aktyvumas kai kuriuose regionuose gali būti gana didelis ir kad dažnai pagrindinis radono šaltinis patalpose yra gruntas. Radono šaltinis patalpose gali būti ir statybinės medžiagos, tačiau kur kas didesnės reikšmes turi išorinė statybinėse medžiagose esančių radionuklidų nulemta žmogaus apšvita. Labai dažnai į gamtinę apšvitą nekreipiama dėmesio. Sprendžiant šią problemą, pagrindinės priemonės – informuoti visuomenę, laikytis radiacinės saugos ir statybos teisės aktų, mažinti radono tūrinį aktyvumą patalpose. Svarbu radiacinę saugą optimizuoti.


Reikšminiai žodžiai: spinduliuotė, gamtinė apšvita, radonas patalpose, statybinės medžiagos, radiacinės saugos optimizavimas, radono tūrinio aktyvumo mažinimo priemonės.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : radiation, natural exposure, indoor radon, construction materials, optimization of radiation protection, remedial measures

How to Cite
Butkus, D., Morkūnas, G., & Pilkyte, L. (2005). Ionizing radiation in buildings: situation and dealing with problems. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(2), 103-107. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636853
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
327
PDF Downloads
274
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.