Share:


Influence of land fires on increase of heavy metal concentrations in river waters of Lithuania

    Gytautas Ignatavičius Affiliation
    ; Gaudenta Sakalauskienė Affiliation
    ; Vytautas Oškinis Affiliation

Abstract

Comparison of long‐term environmental monitoring data show that in August and September 2002 heavy metal (Cu, Pb and Zn) concentrations increased in Lithuanian rivers. Resent investigation has indicated that increase of heavy metals (Cu, Pb and Zn) by 60–81% in all the rivers that are subject to the State River Monitoring and could be correlative with land fires. Fires of forests and peat bogs have outspread all over Lithuania in the summer and the first half of autumn of 2002. This paper attempts to prove an assumption that these fires could have caused a significant increase of heavy metal concentrations in the water of Lithuanian rivers in August 2002. It also means that land fires should be evaluated as an environmental risk factor with a serious impact on the state of aquatic environment and must be taken into account in calculations of environmental damage.


Sausumos gaisrų įtaka sunkiųjų metalų koncentracijų padidėjimui Lietuvos upių vandenyje


Santrauka. Aplinkos ministerijos Jungtinio tyrimų centro duomenimis, 2002 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių upių vandens kokybės rodiklius palyginus su 1991–2000 m. laikotarpio duomenimis, visų upių, kurių valstybinis monitoringas vykdomas, vandenyje nustatytas sunkiųjų metalų (vario, švino ir cinko) koncentracijų padidėjimas 60–81 %. Toks staigus pokytis verčia ieškoti šio reiškinio priežasčių, nes, padidėjus taršai, iš esmės keičiasi vandens telkinių tinkamumas žuvininkystei ir rekreacijai, kyla papildomas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai. 2002 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais dėl anomalios sausros Lietuvoje išplito miškų ir durpynų gaisrai. Straipsnyje bandoma pagrįsti prielaidą, kad 2002 m. rugpjūtį sunkiųjų metalų koncentracijų padidėjimui Lietuvos upių paviršiniame vandenyje įtakos galėjo turėti gaisrai, pasikeitęs paviršinių grunto sluoksnių pH ir dėl to išnykę gruntiniai geocheminiai barjerai. Dėl šių priežasčių iš dirvožemio į gruntinius vandenis bei iš upių dugno nuosėdų į paviršinius vandenis migravo sunkieji metalai, t. y. prasidėjo antrinė tarša.


Reikšminiai žodžiai: aplinkos taršos rizika, sunkieji metalai, sausumos gaisrai, upių vandens tarša.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : environmental risk, heavy metals, land fires, river water pollution

How to Cite
Ignatavičius, G., Sakalauskienė, G., & Oškinis, V. (2006). Influence of land fires on increase of heavy metal concentrations in river waters of Lithuania. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 14(1), 46-51. https://doi.org/10.3846/16486897.2006.9636878
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
389
PDF Downloads
294
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.