Share:


Investigation of particulate matter concentration in the air of Žvėrynas district in Vilnius

    Pranas Baltrėnas Affiliation
    ; Jurgita Morkūnienė Affiliation

Abstract

Reduction of pollution is among priority environmental problems in our country. Real‐time information about the air pollution in the biggest Lithuanian cities and industrical centers is received from the air quality stations every day. It is the main method for the air quality assessment. On the basis of this information it is possible to conclude that concentration of particles in some areas exceeds allowable limits. The concentration of particles in Žirmūnai and Žvėrynas districts of Vilnius exceeds the limits too. Assessment of changes in this air quality indicator and forecasting their development is rather complicated as regular measurement of particulate matter concentration (with the particle diameter up to 10 μm) was started at Lithuanian air quality stations only in 2003. The paper describes the methodology of recording particle concentrations in Žvėrynas district of Vilnius. The results of particle measurements are compared with a maximum allowable concentration (MAC) of the analyzed pollutant, the results of analysis are given in two‐ and three‐dimensional graphics.


Kietųjų dalelių koncentracijos ore Žvėryno mikrorajone Vilniuje tyrimai


Santrauka. Mažinti taršą yra vienas prioritetinių aplinkosaugos uždavinių mūsų šalyje. Kiekvieną dieną iš aplinkos oro kokybės kontrolės stočių, įrengtų didžiausiuose Lietuvos miestuose ir pramonės centruose, gaunama operatyvi informacija apie taršą Vilniaus ir Kauno aglomeracijų bei likusios zonos teritorijose. Tai yra pagrindinis oro kokybės vertinimo metodas. Remiantis aplinkos oro kokybės tyrimo stočių informacija, galima daryti išvadą, kad kietųjų dalelių koncentracija tam tikruose rajonuose dažnai viršija leistinąsias normas. Vieni iš tokių yra ir Vilniaus Žirmūnų bei Žvėryno mikrorajonai. Vertinti šio aplinkos oro kokybės indikatoriaus kaitą ir prognozuoti jo raidą gana sunku, nes tik 2003 m. Lietuvos aplinkos oro kokybės tyrimų stotyse kietųjų dalelių, kurių skersmuo ne didesnis kaip 10 µm, koncentracija pradėta matuoti reguliariai.


Straipsnyje pateikta kietųjų dalelių koncentracijos nustatymo Žvėryno mikrorajono aplinkos ore metodika, aprašytos vietos, kuriose matuota kietųjų dalelių koncentracija. Kietųjų dalelių kiekių matavimo duomenys palyginti su nagrinėjamojo teršalo vienkartine didžiausia leistinąja koncentracija (DLK), tyrimo rezultatai pateikti grafiškai dvimatėje ir trimatėje erdvėje.


Reikšminiai žodžiai: kietosios dalelės, aplinkos oro tarša, kietųjų dalelių koncentracija, matavimo taškai, pjūviai, Žvėryno mikrorajonas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : particulate matter (PM), ambient air pollution, concentration of particulate matter, points of measuring, cross-sections, Žvėrynas district

How to Cite
Baltrėnas, P., & Morkūnienė, J. (2006). Investigation of particulate matter concentration in the air of Žvėrynas district in Vilnius. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 14(1), 23-30. https://doi.org/10.3846/16486897.2006.9636875
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
381
PDF Downloads
255
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.