Share:


Possibilities to restore natural water regime in the Žuvintas Lake and surrounding wetlands – modelling analysis approach

Abstract

The Žuvintas Lake, located in southern Lithuania in the basin of the Dovine River is one of the biggest lakes and the oldest natural reserves of the country. However, the changes in the hydrology of the Dovine River basin, caused by large‐scale melioration and water management works carried out in the 20th century, have resulted in significant alteration of hydrological regime and decrease in biodiversity of the Žuvintas Lake and surrounding wetlands. In order to prevent the ongoing deterioration of the Lake and wetlands solutions have to be found. Therefore, various scenarios have been analysed to evaluate the impact of water management alternatives. For these scenarios the physically‐based distributed parameter model SIMGRO was used. The results have shown that natural water regime in the Žuvintas Lake is hardly reversible. However, the replacement of sluice‐gates implemented at the outlet of the Žuvintas Lake by overflow weir as well as the blocking of drainage ditches and the removal of scrubs and trees in the wetlands surrounding the Lake can be highly successful measures to improve hydrological conditions.


Reikšminiai žodžiai: Žuvinto ežeras, pelkės, Dovinės upė, hidrologinis režimas, SIMGRO modelis, Lietuva.


Natūralaus vandens režimo Žuvinto ežere ir aplinkinėse pelkėse atkūrimo analizė taikant matematinį modeliavimą


Santraukaю Dovinės upės (dešinysis Šešupės upės intakas) baseine yra seniausias Lietuvoje Žuvinto biosferos rezervatas ir kitos europinės svarbos saugomos teritorijos. Tose vietose hidrologinis režimas tiesiogiai reguliuojamas šešiose vietose pastatytais reguliavimo šliuzais. Šiuo metu poreikio reguliuoti nėra, todėl darbe analizuojamos natūralaus vandens režimo atkūrimo galimybės Žuvinto ežere ir aplinkinėse pelkėse. Tam buvo taikytas matematinio modeliavimo metodas naudojant pasiskirsčiusių parametrų SIMGRO modelį. Ankstesni tyrimai parodė, kad atkurti natūralų hidrologinį režimą vien panaikinus reguliavimo šliuzą žemiau Žuvinto ežero, negalima. Tai sunaikintų ežerą ir neigiamai paveiktų požeminio vandens režimą Žuvinto ir Amalvos pelkių komplekse. Siekiant bent dalinio vandens režimo natūralizavimo reguliavimo šliuzą siūloma rekonstruoti į slenkstinę nuopylą įrengiant žuvitakį. Žuvinto ir Amalvos pelkių masyve požeminio vandens režimui pagerinti rekomenduojama pašalinti ten augančią sumedėjusią augaliją ir apypelkio teritorijose patvenkti melioracijos griovius. Pateikiamas tokių priemonių galimas poveikis Žuvinto ežero ir aplinkinių pelkių hidrologiniam režimui.


Aнaлиз восстановления водного режима в озере жувинтас и окружающих болотах с помощью метода математического моделирования


Peзюме. Водный режим бассейнa реки Довине в южной части Литвы в прошлом столетии был подвержен важным изменениям. Там находится старый заповедник Литвы – озеро Жувинтас c близлежащими болотaми. В статье представлен сценарий по восстановлению водного режима в озере Жувинтас и окружающих болотах. Для исследования была применена математическая модель SIMGRO. Результаты показали, что полное восстановление гидрологического режима в озере невозможно. Для улучшения водного режима предложен ряд мер.


Ключевые слова: озеро Жувинтас, болотa, река Довине, водный режим, модель SIMGRO, Литвa.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : the Žuvintas Lake, wetlands, the Dovinė River, water regime, SIMGRO, Lithuania

How to Cite
Povilaitis, A., & Querner, E. P. (2008). Possibilities to restore natural water regime in the Žuvintas Lake and surrounding wetlands – modelling analysis approach. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 16(3), 105-112. https://doi.org/10.3846/1648-6897.2008.16.105-112
Published in Issue
Sep 30, 2008
Abstract Views
471
PDF Downloads
269
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.