Vol 3 No 11 (1997)

Published: 1997-09-30

Articles

Water resistance of ceramzite containing galvanoteciinical slime/Keramzito, turinčio galvanotechninio šlamo, atsparumas vandeniui

Algimantas Kazragis, Elena Zalieckienė, Halina Kulinič, Violeta Milčiūnienė
Abstract 382 | PDF Downloads 211 | DOI https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531352

Page 44-51