Vol 5 No 4 (1999)

Published: 1999-08-31

Articles

Neural network material modelling/Medžiagų neuroninių tinklų fizikiniai modeliai

Jamshid Ghaboussi, Xiping Wu, Gintaras Kaklauskas
Abstract 378 | PDF Downloads 235 | DOI https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531472

Page 250-257

Property valuation by multiple criteria methods/Nekilnojamojo turto vertinimas daugiakriteriniu metodu

Vida Malienė, Edmundas K. Zavadskas, Artūras Kaklauskas, Saulius Raslanas
Abstract 317 | PDF Downloads 219 | DOI https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531475

Page 272-284