Share:


Vehicle accidental impacts on bridges/Automobilių atsitiktiniai smūgiai į tiltus

    Zenonas Kamaitis Affiliation

Abstract

Viadukus dažnai pažeidžia po jais važiuojantis negabaritinis transportas. To priežastis yra nuolat didėjantys transporto priemonių ir jomis vežamų krovinių svoriai ir gabaritai bei nepakankami viadukų konstrukcijų artumo gabaritai. Straipsnyje pateikti konkretūs automobilią netinkamo važiavimo po viadukais pavyzdžiai (1 ir 2 pav.). Sudarytas viadukų konstrukcijų būklės reitingas, naudotas Vilniaus statinių būklei vertinti (3 pav.).
Norint veiksmingai apsaugoti statinius nuo atsitiktinių transpoto priemonių smūgių, reikia:
– nustatyti smūginių apkrovų dydžius bei jų veikimo ruožus;
 – įvertinti naudojamų statinių avarijų tikimybę.


Įvairiai siūloma vertinti atsitiktinių apkrovų dydžius [(3), (5), (6) formulės, lentelė]. Susidūrimo metu atsiranda kinetinė energija, kurią absorbuoja automobilis ir tilto konstrukcijos [(4) formulė]. Susidūrimo jėga pasiskirsto tarp automobilio ir tilto konstrukcijų atvirkščiai proporcingai jų standžiams.
Tikimybiniais skaičiavimais reikia analizuoti dvi galimas situacijas:
– geometrinę automobilių ir viaduko susidūrimo tikimybę [7 pav., (7) formulė], kuri labai priklauso nuo potiltės gabarito (6 pav.) ir transporto priemonių matmenų;
– tikimybę, kad susidūrimo metu viaduku važiuoja traukinys, yra daug automobilią ar pėsčiųjų [(8) formulė], kurie gali nukentėti avarijos metu.


Tikimybiniams skaičiavimams reikia turėti pakankamai patikimų statistikos duomenų apie transporto priemonių gabaritus, eismo sąlygas, viadukų konstrukcijas. Atsitiktiniai transporto smūgiai bei viadukų potiltės gabaritai turėtų būti apibrėžti normomis.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kamaitis, Z. (1997). Vehicle accidental impacts on bridges/Automobilių atsitiktiniai smūgiai į tiltus. Journal of Civil Engineering and Management, 3(12), 20-27. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531363
Published in Issue
Dec 31, 1997
Abstract Views
408
PDF Downloads
241
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.