Share:


A checklist for assessing sustainability performance of construction projects

    Li-Yin Shen Affiliation
    ; Jian Li Hao Affiliation
    ; Vivian Wing-Yan Tam Affiliation
    ; Hong Yao Affiliation

Abstract

Construction sustainability performance is indispensable to the attainment of sustainable development. Various techniques and management skills have previously been developed to help improving sustainable performance from implementing construction projects. However, these techniques seem not being effectively implemented due to the fragmentation and poor coordination among various construction participants. There is a lack of consistency and holistic methods to help participants implementing sustainable construction practice at various stages of project realisation. This paper develops a framework of sustainability performance checklist to help understanding the major factors affecting a project sustainability performance across its life cycle. This framework enables all project parties to assess the project sustainability performance in a consistent and holistic way, thus improving the cooperation among all parties to attain satisfactory project sustainability performance.


Darnaus statybos projektų vykdymo įvertinimo katalogas


Santrauka. Darnus statybų projektų vykdymas yra privalomas dalykas, norint pasiekti darnios plėtros. Daugybė metodų ir valdymo įgūdžių buvo išplėtoti ankstesniuose tyrimuose siekiant pagerinti darnų darbų vykdymą realizuojamuose statybos projektuose. Tačiau šie metodai nebuvo sėkmingai pritaikyti dėl didelio susiskaldymo ir prasto koordinavimo tarp skirtingų statybos projektų dalyvių. Jaučiamas trūkumas logiškų ir visa apimančių metodų, kurie padėtų skirtingiems dalyviams įgyvendinti darnios statybos praktiką įvairiose projekto įgyvendinimo stadijose. Šiame straipsnyje išplėtota darnaus darbų vykdymo katalogo struktūra, kuri padės nustatyti pagrindinius veiksnius, darančius poveikį darniam statybos projektų įgyvendinimui jų gyvavimo cikluose. Ši katalogo struktūra leidžia visas projekto šalis įvertinti projekto vykdymo darnumą logišku ir visa apimančiu būdu, taip pat ji gerina šalių bendradarbiavimą, skatina siekti darnaus projektų įgyvendinimo.


Reikšminiai žodžiai: darni plėtra, statyba, katalogas, darnus projektų įgyvendinimas, projekto gyvavimo ciklai.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : sustainable development, construction, checklist, project sustainability performance, project life cycle

How to Cite
Shen, L.-Y., Hao, J. L., Tam, V. W.-Y., & Yao, H. (2007). A checklist for assessing sustainability performance of construction projects. Journal of Civil Engineering and Management, 13(4), 273-281. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636447
Published in Issue
Dec 31, 2007
Abstract Views
988
PDF Downloads
582
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.